نوید رهایی
آموزشی
خوش آمدید


اسامی اعضای  جدا شده از فرقه رجوی 

منبع : نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی

29 دی ماه 1390


 1-  ابراهیم   خدابنده  2 -  جواد   حسن زاده  3 -  ایرج   صالحی 4 -  کامبیز   باقرزاده  5  -  هادی   شعبانی 6  -  حسین   فرقانی  7  -   فرزاد   ماسوری  8 -  حجت   اسماعیلی 9 -  کرم   خیری   10 -  علی   اکرامی  11-  محمد   اکبرین  12 -  مهران   کریم دادی 13 – غلامرضا   بهروزی  14 -  علی   نخعی  15 -  هادی   نگراوی  16 – جمال   امیری  17 – ناصر   روایی  18 - مرضیه   قربانی19   -  عبدالله   افغان20 -  علیرضا   باتمانقلیچ  21 -  داود  باقروند ارشد  22   -  سعید   باقری دربندی  23   -  علی   اشرفی امین  24   -  حسین علی    اصلانی  25   -  حسین   افشار و نگینی  ، 26   -  محمد صالح   افضل زهی  27   -  زاهد   افضل زهی  28   -  محسن   ابوفاضلی  29   -  اردشیر    اقبالی  30   -  جلال    اقدامی  31   -  اکبر    اکبرزاده  32   -  محمد   اکبری اقدم  33   -  شهرام   الکه  34   -  اسحاق   الماسی پور  35   -  آرش   الماسی زاده  36   -  رضا الماسی زاده  37  حبیب الله   الماسی  38   -  سید کریم   امامی  39   -  علی  امانی  4   -  غلام حسین   امیدی  41   -  عباس   امیری   طبالواندانی  42   -  اسدالله   امیری  43   -  سلیم  امیری   44   -  علی اکبر   امین عباسی  ، 45   -  مهدی   امینی  46   -  سعید   امینی  47   -  اصغر   امینی  48   -  مجید  امینی  49   -  اکبر   انیسی  50   -  مسعود   اولادی  51   -  جلال   ایران پناه  52   -  حشمت   ایران پناه  53   -  عبیداله   ایران پناه  54   -  عبدالجلیل   ایران نژاد  55   -  نور احمد   ایران نژاد  56   -  حسین  ایزدی  57   -  آرش   ایمانی  58   -  امیر حمزه   ایران نژاد  59   -  رضا   ایزانلو  60   -  ولید    آبادیان  61   -  عبدالرضا    آذرمهر62   -  خالد    آرامش  63   -  فرهاد   آرش  64   -  شهاب    آریانژاد  65   -  کاکاجان    آزاد  66   -  عدالت   آزادی  67   -  روح الله    آسیال  68   -  عبدالجیل    آغال  69   -  جعفر   آفتابی  70   -  افشار  آفتابی  71   -  پرویز   آقارخ  72   -  اسماعیل  آقاپور  73   -  مجید  آلبو جنام   74   -  جلیل  آلبو غبیش   75   -  ولی الله    ابراهیم زاده  76   -  ظهیر  بادپا  77   -  عقیل  بارانی  78   -  محمد صادق   باروتیان   79   -  اشرف  بازسپیدپر  80   -  شهریار  اسماعیلی  81   - تیمور    اسماعیلی 82   -  علی  اشتیاقی  83   -  عبدالمجید  بامری   84   -  محمود   باهوزه ای  85   -  علیرضا  بحری   86   -  امید    بختیارپور  87   -  عبدالرئوف   بختیاری   88   -  علی  براتلو   89   -  قربانعلی   برادران   90   -  امیر عباس   برازجانی  91   -  روح الله    برهانی   92   -  حمید رضا   برهون   93   -  فؤاد   بصری   94   -  علی  بیگلری   95   -  ناصر   بلوچی زهی   96   -  محمد بخش   بلوچی   97   -  عیسی   بلوچی   98   -  حمید   بلوچی   99   -  نادر   بنی فرحان  100   -  محمد اکرم   ابرکار   101   -  مسعود   بهشتی  102   -   عبادالله   بیابانگرد    103   -  محمد   پارسا   104   -  یوسف   پارساپور   105   -  وحید  پاشانژاد   106   -  اسد  پاک   107   -   فرهاد  پاکار   108   -  حسین   پاکدل   109   -  سعید   پاکدل   110   -  علی اکبر    پرزور   111   -   محمد اکبر    پرکی   112   -   محمد نور   پرکی   -  113  فتح اله    اسکندری   114   -  امیر    پرویزی   115   -  محمد علی   یسرزاده عطار   116   -  مهدی   پشم دارفرد   117  -  اسفندیار   پناهی   118   -  جمشید  پورجم  119   -  کاظم   پورخفاجیان  120   -  مجتبی   پوررحیم   121   -  حسن  پورزارع  122   -  مهدی   پورقاسم گرگری   123   -  فرهاد   پورمشکی   124   -  محمد   پیرتاجان   125   -  محمدرضا   پیر نظری  126   -   محسن  ترابی   127   -  عباس   ترکاشوند  128   -   ایمان   ترکعلی عسگری   129   -   جمشید    تقی پور   130   -  مسعود   تقی پوریان  131   -  اسماعیل   تقی زاده هنروند  132   -  منصور   تنهایی  133   -  محمود   اسماعیلی  134   -  الیاس   تیر  ، 135   -  محمد تیموری   136   -  عباس   ثابت منش  137   -  علیرضا   ثمرانی  138   -  نادعلی   جانبازیان  139   -  مرتضی   جعفرزاده  140   -  افشین   جعفرزاده    141   -  جهانگیر   جعفرزاده سامانی  142   -  امیر   جعفری  143   -  یوسف   جعفری    144   -  عباس   جعفری    145   -  قاسم   جعفری ورجوشانی  146   -  محمد حسین    جلالی کوشکی   147   -  طالب   جلیلیان    148   -  بیداله    جهانی  149   -  مسعود    جوانبخت  150   -  جلال الدین   اسکندری  151   -  محمد مهدی    جواهریان   152   -  حمید   جوکار  ، 153   -  داریوش     چتر آبگون  ، 154   -  مهدی   چگینی   155   -  حمید رضا   چمنی  156   -  عیوض    حاج محمدی   157   -  علی   حاجی امانی   158   -  یوسف   حاجی محمدی   159   -  یبر  حزباوی   160   -  اصغر   حسن زهی  161   -  ابراهیم   حسن زهی   162   -  مجتبی   حسنوند    163   -  شهرام   حسنی    164   -  حمید   حسین پور    165   -  احمد   حسین زاده    166   -  محمد رحیم   حسین زهی    167   -  ملابخش   حسنی زهی    168   -  سید محمود    حسینی    169   -  جعفر حسینی   170   -  نامدار    حسینی   171   -  منوچهر    حسینی  172   -  سید طاها   حسینی  173   -  وحید   حسینوندی   174   -  سجاد   حقیقی    175   -  قاسم    حمدانی    176  -  راید    حمیدی   177   -   داود    حیدری   178   -  صادق    حیدری   179   -  عزت الله    حیدری   180   -  مهدی    حیدری شلمزاری   181   -  قربان   حیدرنیا   182   -  اکبر    خباره    183   -  عباس    خدابنده لو  184   -  عبدالصمد    خدیر   185   -  کریم    خراسانی    186   -  صمد    خسروی    187   -  عادل   خلخال زر   188   -  محمد خوانساری    189   -   فرهاد   خیاطی   190   -  علی اصغر   خیراندیش   191   -  رامین   دارمی  192   -  عبدالخالق  درخان زهی   193   -  جلیل    درخش   194   -   اردشیر    درویشی   195   -  فریبرز   دریک بند  196   -  ارشد   دشتی   197   -  روناک   دشتی   198   -  شیرخدا   دشتی   199   -  شاه جان   دلاور زهی  200   -  احمد   دهانی  201   -  درمحمد دهانی    202   -  حمید دهدار حسینی  203   -  بهروز  دهستانی    204   -  شهرام  دهقان   205   -  علی   دهقان   206   -  لال محمد  دورزاده  207   -  اکبر    دولت نژاد   208   -  امیر هوشنگ  ذاکری   209   -  اسماعیل    ذوالفقاری   210   -  محمود    ذوالفقاری   211   -  هاشم  ذوالنوریان   212   -  حمید رضا    ذوالقدر  213   -  یوسف    رئیسی  214   -  افشین   رادمرد   215   -  اصغر   ربیعی   216   -  عطاء الله   رجبی  217   -  مهدی   رجبی    218   -  مصطفی   رجبی   219   -  مهدی   رحیم زادگان    220   -  جعفر   رحیمی   221   -  تورج   رخزادی   222   -  مصطفی   رزمی  223   -  مهدی   رزمی  224   -  حمید   رستگاری  225   -  ایرج   رستگاری  226   -  مهران   رستگاری فرد  227   -  بهمن   رستمی   228   -  احد   رسول پور   229   -  اله وردی   رسول زاده   230   -  محسن   رسولی زاده   231   -  اسماعیل   رشیدی   232   -  بیژن   رضاوندی  233   -  علی     رضازاده اصل   234   -  برزو   رضایی  235   -  سید علی   رضوی  236   -  سلیمان   ره انجام    237   -  سیروس   روحانی   238   -  بهنام   روزبهی  239   -  محمد علی   روشنی  240   -  ملک محمد   روشنی   241   -  لیاقت  روشنی   242   -  فاروق   روشنی   243   -  شاهد   روشنی  244   -  عبدالهادی   رومیی پور  245   -  حسن رویان   246   -  محمد علی   ریاحی   247   -  انوشیروان    ریاحی  248   -  حسن   ریگی   249   -  تاج محمد    زارع گل چشمه  250   -  شاهمراد   زارعی   251   -  حسن    زرجینی   252   -  حسین   غرایاق زندی   253   -  ابراهیم   زنگی زاده  254   -  فردین   سارای   255   -  احمد   ساسانی راد   256   -  امیر ساوه   دربندسری   257   -  محسن   اسدی  258   -  جمشید   سبزی   259   -  عبدالغفور   سپاهی   260   -  شهاب   ستوان  261   -  منصور   ستوده شتان   262   -  کریم   سجودی  263   -  حمید   سخاپرور  ، 264   -  میثم   سخایی  ، 265   -  علی سرخیان  266   -  عبدالمالک   سریایی   267   -  رمضانعلی   سعیدی   268   -  غلامرضا سگوند   269   -  بهروز سلطانی  270   -  جلال   سلمانی  271 -  حیدر   ابوالحسنی  272 -  ارکان   احمدی  273 – حمید   احمدی  274 – علی   احمدی  275 -  حسن   اخلاقی  276 -  جواد   اخوان  277 - عین اله   اروان  278   -  علیرضا   اسپندار فرد279   -  بنیامین   اسپندانی  280 -  غلام رضا   اسحاق نیا  281   -  عزیز    اسدی  282 - غلامرضا موسوی283 – غلامحسین    صادقی284 - محمود رضا   تقوی - 285  عباس    صادقی   286  - اکبر   اکبری  287 -  علی اکبر   راستگو  288  -   علی   بشیری  289  -   علی   قشقاوی  290 -   علیرضا   میراسماعیلی  291  -  علیرضا    میرعسگری  292 -  امیر   عاطفه  293  -  امیر   کرد رستمی  294 - آن   خدابنده (سینگلتون )  295 -   علی‎‎‎یار    سراجی 296  -  بتول   احمدی  297  -  بتول   ملکی  298  -  بهزاد   علیشاهی  299  -  بهزاد کاظمی  300  -  داریوش   میراسماعیلی  301 -  ادوارد   ترمادو 302  -  الهام   کاکاوند 303  -  فریده   براتی  304  -  فرهاد   جواهری یار  305 – فریده   صدری  306  - فرزاد   فرزین فر  307  -  فتولا   فیروز  309  -  قاسم   قزی  310  -  غلام   مهدی اقلی  311 -  حبیب   خرمی 312  -  هادی   شمس حائری 313  -  حنیف   بقال نژاد 314  - حسن   عزیزی  315  -  حسن   حقی  316  -  حسن   خلج  317  -  حسن   محمدی  318 -  حسن   صادقیان  319  -  همایون   الهی  320 -  حسین   بقال نژاد 321 -  ایرج   حق وردی   322  - جعفر   بقال نژاد  323  -  جعفر   گنجشکی 324  -  جمشید طهماسبی  325 -  جواد   فیروزمند 326 -  کریم   حقی 327  - کتایون   میراسماعیلی 328 -  کاظم   ملاحسینی 329 -  خدابخش   رودگر 330  -  مجید   فراهانی 331 -  محبوبه   براتی  332  -  معصومه    بهنام  333  -  مسعود  جابانی -  مسعود    خدابنده   334  -  مرجان   ملک  335  -  مهدی   بقال نژاد 336  -  مهدی   خوشحال  337  -  میلاد   آریایی  338  -  مینا   وطن دوست  339  -  میترا   یوسفی 340  -  محمدحسین   سبحانی  350  -  مصطفی   مصطفایی 351  -  ناصر   حقی  352  -   ناصر   رضوانی  353  -  نسرین   بهبودی  354  -  امید   احمدی  355 -  پروین   حاجی  356  -  مریم   جوکار  357 -  رسول   احمدی نژاد  358  - رضا   حقی  359  -  ربابه   شاهرخی  360  -  روناک    مصطفایی  361  -  رویا   رودساز  362  -  سعید   خداشناس  363  -  صمد   آل صیاد  364 -  سارا   بقال نژاد   365  -  شفیقه   حقی  366 -  شوکت   حق وردی  368  -  سهیلا   بهبودی  369  -  یاسر   عزتی  379  -  زهرا   لطفی 380   -   جمیل   بسام  391  - نادر نادری  392  -  علی اکبر   بوجاری  393  -  علی اصغر جلالوند   394  -  فریبا   هشترودی  395  - بتول    سلطانی  396  -  نادره افشار  397  -  مریم سنجابی  398  - علمدار شایگان  399  -  علیرضا    عینکیان  400  -  محمد   رزاقی  401  -   محمد   کرمی  403  - حسن    پیرانسر  404  -  مهدی    نادری  406  -  جلال  فیضیان  407  - محمود    رستمی   408  -      فریدونی   409  -  مهرداد   ساغرچی  410-  محسن    عباسلو  411  -  عبداللطیف   شاردری  412  -  برات    کیخایی  413  - 


آخرین مطالب
دانستنی

خار مریم

شلغم

پیاز

هویج

ذرت

قاصدک

آرشیو
  • لیست آرشیو
  • برچسب