نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

تعریف سكت
 

«سكت» به معنای فرقه،گروهی جدا شده و جدا مانده از جریان های بزرگ و اصلی فكری و اجتماعی، و از لحاظ محتوائی خویشاوند با واژه های «كاست» و نیز«فراكسیون» است.

با كنكاش‌در‌ظاهرلغت و با توجه به اینكه آزادی ایجاب می‌كند كه هر كس بتواند هر اعتقادی كه میخواهد داشته باشد، میتوان گفت، اشكالی ندارد و افراد یا گروهها می توانند اعتقادات خودشان را داشته باشند. ولی سكت‌ها به معنای اخص ـ سكت های مذهبی ـ تنها در اعتقاد داشتن متوقف نمی مانند، كاركردهای سكت ها بخصوص در اروپا و امزیكا دربسیاری از اوقات در تضاد با جامعه و زندگی و هست و نیست افراد بویژه جوانها قرار می گیرد و به ماجراهای خطرناك و عجیب و غریب وقربانی شدن ها و كشتارها می انجامد، به همین علت بسیاری از مردم‌روی خوشی به سكت ها نشان نمی دهند و از آنها وحشت دارند.

برخی ویژگی‌های سكت


از آنجا كه سكت هادر تضاد با جامعه قرار داشته و به بركه‌ای جدا افتاده از جریان رود شبیه و با افكار و اندیشه های دیگران بیگانه اند به دور خود هاگی ایجاد می كنندتا خود را از تاثیرات دنیای خارج از خود مصون بدارند.

تعصب ورزیدن و نوعی فناتیزم و نیز پا فشاری بر دگم ها ی درون سكت، سپردفاعی سكت و اعضای سكت در مقابل بیرون است.

سكت ها معولا درخم پیچ یكی از مذاهب، بخصوص مسیحیت سر بر می آورند، جنبه های فلسفی و مذهبی خاص در آنها بسیار قویست، كمتر به مسائل اجتما‌عی و سیاسی روی خوش نشان می دهند و اگر هم به این مسائل بپردازند در حقیقت بسیار كلی و با نگاه به مقوله  «به‌پایان رسیدن جهان» و «دگرگونی بزرگ» و «قیامت» است.

سكت ها معمولا در جوامعی سر بر می آورند كه مذهب در این جوامع ضربه خورده و ضعیف شده است. خلا‹ های ایجاد شده از ضعف مذهب‌،  بحران اخلاقی جامعه و سر گردانی افرادی كه از مذاهب معمول روی بر تافته ـ ودر لامذهبی نیز درمانی برای خود نمی یابند و به جستجوی حقیقتی دیگر هستند ـ زمینه را برای رشد سكت آماده می كند.از همین زاویه می توان به این مساله راه برد كه چرا بیشتر در اروپا و آمریكا ـ كشورهای  كه در زیر پوشش مسیحیت قرار دارندـ با سكت ها به معنای دقیق كلمه روبروئیم.

سكت ها معمولا دیسیپلین خاصی را رعایت می كنند ، این دیسیپلین بیشتر از آنكه شبیه دیسیپلین حاكم بر یك ارتش و به خاطر اهدافی بیرونی  باشد شبیه به دیسیپلینی ست كه در قرون وسطی در دیرها و كلیساها و خلوتگاههائی كه راهبان در آنها به ریاضت كشی مشغولند معمول بود و هدف ان ظاهرا تزكیه نفس است.  . در روزگار ما و به دلیل اوضاع اجتماعی شاید اعضای سكت ها در خارج از محیط زندگی خود مانند دیگران بپوشند و بنوشند،ولی در درون بسیاری از  سكت ها، یكسان  لباس پوشیدن ، غذای یكسان خوردن، دعاها و مراسم ادواری یكسانی را انجام دادن. كتابهای مشخصی را خواندن، به موضوعات مشخصی فكر كردن ،تحمل رنج و ریاضت كشیدن موجب میشود این دیسیپلین، قدرتمند باقی بماند. بر پائی جلسات ادواری موجب میشود ایمان مشترك ، نمایشی مشترك پیدا كند و نیروهای اعضا به هم پیوند یابد.

 این دیسیپلین موجب میشود تفاوتها از بین ببرد . مقاومت درونی افراد كمتر بشود و زودتر در درون سكت هضم شوند. اشاره به این نكته ضروری ست كه در روزگار ما در كنار سكت های خشن و سخت گیر ما شاهد ظهور سكت هائی هستیم كه به نوعی لیبرالیزم و مدرنیزم روی آورده و سعی میكنند خود را با شرایط جهان كنونی وفق دهند.

سكت ها خروج افراد از درون خود را بر نمی تابند و آن را خطرناك و نوعی ارتداد می دانند. گاهی از اوقات  قتل و سر به نیست كردن افرادی كه قصد خروج از سكت را دارند در دستور كار سكت قرار می گیرد. علت قتل افراد اگر چه در میان كادرها ممكن است به دلایل مذهبی و فلسفی  توجیه شود ولی واقعیت این است كه سكت ها و بخصوص رهبران سكت ها از افشای كارهای خود كه خیلی از آنها جرم محسوب میشود و خطر تعقیب توسط قانون را با خود دارد هراس دارند و به همین دلیل به حذف فیزیكی مرتدان و خروج كنندگان دست می زنند.

  سكت ها معولا مراسم آئینی و عبادی ویژه ای دارند كه در خفا و با رعایت تمام اصول پنهانكاری انجام می شود. در برخی از این مراسم كارهای عجیب و غریبی انجام می شودكه حیرت آور است. از جمله در برخی از سكت هائی كه شیطان پرست اند و یا در انشعابات تاریك و مرموز مسیحیت سر بر آورده اند مراسم قربانی كردن انسان به ویژه اطفال و نیز گاه مراسم تجاوز به اطفال انجام می شود و جز‹مراسم عبادی آنهاست . سال گذشته بیننده یكی دو رپرتاژ از فعالیتهای این سكت ها در انگلستان و یونان و بر خی دیگر كشورهای اروپائی بودم كه براستی تكان دهنده بود. در این رپرتاژ فیلمی چند ثانیه‌ای از مراسم قربانی كردن یك انسان نشان داده شد . توضیح بیش از این در باره  مختصات و ویژگیهای سكت هارا به مراجعه خوانندگان به آرشیو كتابخانه ها و مراجعه به كتابها و تماشای فیلم ها و رپرتاژ هائی كه از سكت ها وجود دارد واگذار می كنم.

 
سكت درمیان مسلمانان

دركشورهائی  كه زیر پوشش مذاهب زائیده شده از اسلام اند و در میان مسلمانان،  كمتر با سكت به معنای دقیق كلمه و آنچه كه در كشورهای اروپائی و آمریكائی  و در اشكال بسیار عقب مانده و بدوی  در شماری از كشورهای آفریقائی و در میان قبیله ها وجود دارد روبرو میشویم. مشكل اصلی دركشورها ی اسلامی مقولاتی چون فناتیزم و انتگریسم  است.

در این كشورها دربسیاری مواردانتگریسم و فناتیزم زمینه های‌گسترده اجتماعی و تاریخی دارند و به نمی توان از واژه سكت‌برای نامگذاری این گروهها استفاده كرد.

 سكت ها به طور معمول از چند نفر تا چند هزار نفر پیرو دارند، در حالیكه در بررسی مقولاتی چون فناتیزم و انتگریزم گاه ما با صدها هزار تن سر و كار داریم. ما نمی توانیم حتی طالبان افغانستان ،حزب‌الله لبنان  و گروههای انتگریست در اندونزی یا پاكستان را سكت بنامیم.

سكت ها در ضعیف شدن پایه های دین و مذهب سنتی و در دنیای شك و تردیدها و سر گردانی ها نمودار میشوند در حالیكه در كشورهای اسلامی فناتیزم و انتگریسم از جمله زائیده استحكام كهن ترین اعتقادات مذهبی در میان توده های گسترده ای از مردم  هستند و فناتیك و اتتگریست واقعی دچار شك و تردید نیست. به همین علت می توان فهمید كه چرا سكت ها بیشتر به شكار افراد و آن هم با وعده های فلسفی ـ نجات اخروی ورستگاری در جهانی برتر ـ و نه سیاسی  می پردازند و گروهها و سازمانهای فناتیك و انتگریست اگر چه بنا و بنیانشان بر باورهای مذهبی استوار است اساسا بر تضادهای سیاسی و اجتماعی سوار شده و به جذب  نیرومی پردازند.

 وضعیت خاور میانه در طول سالهای گذشته، وضعیت ایران در هنگام ظهور خمینی و فعال شدن سیستم آخوندهای شیعه و وضعیت كنونی عراق صحنه بسیار روشن و تكان دهنده ای برای تماشای این واقعیت است.

 در عراق كنونی ، پس از فرو پاشی رژیم بعث و بحرانهای فراوانی كه جامعه عراق را در درد و رنج و ناامنی فرو برده است، ما شاهد رشد سكت ها نیستیم و نخواهیم بود. بحرانهای مختلف در جامعه ای كه ریشه های آن در مذهب آبشخور دارد به رشد سكت ها نخواهد انجامید. در این گونه جوامع زنگ زده ترین سلاحهای اعتقادی و فكری در تاریكجای جمجمه ها صیقل خواهند خورد وجنبیدن آغاز خواهندكرد و زاده خواهند شد. اگر وضعیت بدین ترتیب ادامه یابد و اگر دولتهای بوش و بلر خطر هولناك رشد انتگریسمی بسیار خشن و جنگجو را در عراق و در كنار و با كمك حكومت ایران حس نكند آینده ای پر از خون وگردابی از آتش در راه است كه دست و دامن فاتحان  عراق را هم خواهد سوزاند .

با توجه به این نكات می توان فهمید كه مبارزه با سكت ها آسان تر از مبارزه با انتگریست ها ست اما نكته مهمی كه در رابطه با عدم امكان رشد گسترده سكت ها در جوامع مسلمان باید به آن توجه داشت نكته ای  نه صرفا سیاسی بلكه ،فلسفی ـ مذهبی  است .

در كشورهای اسلامی با توجه به محتوای قرآن ،سخنان برجای مانده از پیامبر اسلام و امامان شیعه ، خلفا ی مورد اعتقاد اهل سنت و ائمه سنی در مذاهب حنفی ، مالكی . شافعی و حنبلی و نیز در بسیاری از شاخه های كوچكتر و حتی شاخك ها ی جدا شده از این شاخه ها  كسی نمی تواند ادعا كند كه دیگر بار به صورت پیامبری جدید خلق شده و یا مورد خطاب خدا قرار گرفته است . به اعتقاد مسلمانان كار رسالت با محمد خاتمه یافته و به اعتقاد شیعیان با غیبت دوازدهمین امام شیعه كار امامت نیز به سامان رسیده و پس از ان بقیه افراد در هیئت علما و فقها، چه در میان شیعیان و چه در میان اهل تسنن، تنها دنبال كنندگان راه و شارحان فكر ومفسران آئین بر جای مانده از محمد هستند. البته كسانی بوده اند كه گاه چنین ادعاهائی را داشته اند ولی در برخورد با این واقعیت كارشان رونقی نیافته است و شاخه های اصلی مذاهب اسلامی علیه آنها بر شوریده و توده های مردم را نیز علیه آنها شورانده اند.

 در سكت ها در بسیاری اوقات بانیان سكت ها ـ چنانكه در نمونه ها خواهم آوردـ خود را در چهره منجی آسمانی  و از تخمه و دوده ی موجودات ماورائ زمینی می دانند، چنانكه «رائول» پیامبر سكت «رائولین ها» خود را چنین معرفی میكند و یا مانند «دیوید كورش» راهبر سكت «داوودین ها» خود را جامع و نماد تمام رسولان می شناخت. در همین جا بایست تاكید كنم كه برای شناخت بیشتر مختصات یك سكت اساسا باید به تشریح و شناخت شخصیت «رهبری كننده» و «رهبری شونده» در سكت ها پرداخت ، با این شناخت ما اندرونه واقعی  یك سكت و قوانین حاكم بر آن را بیشتر می شناسیم.
....................
نوید رهایی
1393/02/06
 
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی