نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

... فرقه رجوی با افزایش مواد شیمیایی به خوراک زنان باعث رشد سریع موهای زائد درچهره واندام زنان می گردد تا این زنان را به مرحله زشتی _ ناامیدی وپیری زود رس بکشاند . 8- زنان جوان درفرقه رجوی بوسیله زن جلادی بنام "نفیسه بادامچی" تحت عمل جراجی وخارج کردن رحم قرار می گیرند تاهرگونه احساس امیدی به آینده درآنان کشته شود... اسم این عمل ضدانسانی هم " رسیدن به قله ارمانی " است ! 9- زنان درفرقه رجوی باید هرهفته خواب های جنسی خود را تحت نام " فکت " گزارش نمایند وهمه زنان موظفند بگونه مصنوعی ودروغ هم که شده اینگونه خوابها را درحضور جمع های چند نفره تعریف کنند وطبعا مورد توبیخ وتنبیه وآزار روحی وجسمی قرارمی گیرند ...

 

آخرین تحولات پیرامون جمع شدن اسارتگاه فرقه رجوی درعراق تا سه هفته آینده

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و ششم نوامبر 2011

1- دولت عراق _ محل مصاحبه متقاضیان پناهندگی ازکمیساریا رادرهتلی دربغداد تعین نمود _ کسانی که اقامت دردیگرکشورهارا دارند باید خاک عراق را بلافاصله ترک گویند دیگران پس از مصاحبه دریک پادگان تخلیه شده امریکا نزدیک بغداد مستقرمی گردند تاظرف شش ماه خاک عراق راترک کنند _ این شرایط دولت عراق شامل 120 نفراز سران وشکنجه گران نخواهد گردید ودستگاه قضایی عراق این افرد رادستگیز ومحاکمه خواهد نمود

2 _ دولت های فرانسه وآلمان به این متقاضیان موقعیت پناهندگی اعطا نخواهند کرد

3- کمیساریای سازمان ملل درامورپناهندگان به درخواست های افراد تحت تعقیب ( 120 نفر )این فرقه رسیدگی نخواهد کرد ودولت های اروپایی نیر به این افراد را درکشورهای خوذ نخواهند پذیرفت.....

4- قراراست رور اول دسامبر وزیران خارچه کشورهای اتحادیه اروپا دربروکسل راجع به چگونگی پذیرش تعدادی از اسیران اخراج شده فرقه رجوی از عراق تصمیم گیری نمایند

5- خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام بلند پایه دراتحادیه اروپا اعلام کرد که دولت عراق دراعمال حاکمیت خود براین کشور ازحق برچیدن اردوگاه اشرف برخوردار است..

6- یک مقام دراتحادیه اروپا : تنها 800 تا 900 نفر ازاعضای مستقر دراشرف حائزدریافت حق پناهندگی هستند _ حدود 1000 نفراز این افراد خواهان بازگشت به ایران می باشند

به نقل از رویتر وبخش فارسی بی بی سی...

چرا زنان در " اسارت فرقه رجوی " درزمره محروم ترین وتحت سرکوب ترین زنان درجهان هستند ؟

به مناسبت سالگرد پنجمین سال این دفتر ( آذر1385 / 1390) _ الف .مینو سپهر

روز شمار آزادی _ تنها 36 روز تا جمع شدن اسارتگاه رجوی وافتتاح پارک تفریحی مردم استان دیالی عراق در محل سابق اردوگاه تروریستی اشرف باقی مانده است......

پیش نوشت _ درست از پنج سال پیش بود که نویسنده نگاه وبخش مهمی از تلاش دفاع از حقوق زنان خود را معطوف به حمایت از حقوق زنان اسیر درچنگال فرقه تروریستی رجوی نموده واین دفتر رابنام " زنان دراسارت فرقه رجوی " گشودم

این نهال اکنون پنج سال قدکشیده است _ طی این 5 سال نوشته های تحقیقی این دفتر باعث آشفتگی دستگاه تبلیغی فرقه رجوی گردیده وتلاش های ابلهانه چماق به مزدان این گروه علیه این نویسنده مستقل ادامه داشته اشت _ دسیسه هایی که از فحش وتوهین شروع شده وتا تهدیدات تروریستی پیش رفته است _ ولی چه باک ازاین ترفند های رذیلانه وقتی کسی درراه تعهدات انسانی _ اجتماعی خود گام می نهد _ من درخت ریشه دراعماقم مرا از بادهای خشم وغضب جمع شده درجنجره وگلو باکی نیست........حدیث اصابت سنگ به کوه است و همچنان پابرجایی کوه _ به یاد مانده ها فراموش شدنی نیستند.

نوشتم وتکرار می کنم که درزندگی بیش از شش دهه خود هرگز هیچگونه پیوندی تحت هیچ نامی بااین گروه تروریستی نداشته ام گرچه همانند همه هم میهنان از صدمات اجتماعی بیش از یک دهه این گروه به جامعه ایران بی بهره نبوده ام .

انگیزه من دراین راه آگاهی از زندگی تلخ زنانی بود که فرقه رجوی با سواستفاده از احساس پاک ولطیف آنها را تحت عنوان سرابی بعنوان " مبارزه با رژیم " در گردابی ژرف و گودالی از فریب ودروغ کشانید.

زنان درتشکیلات ضد بشری فرقه رجوی چنان تحت ستم وسرکوب و خفقان قرار دارند که به درستی می توان آنها را از بی حقوق ترین زنان مورد بردگی و استحمار وتحمیق به حساب آورد _ زنانی که مجبور شده اند که درکنار جدایی از همسرانشان به آنها تف کرده وآنها را " ملعون " بنامند و مردها هم بایستی زنان خود را " عفریته " صداکنند .

زنانی که مجبور هستند پدران ومادران خود را " مزدور اطلاعاتی " نامیده و آنها را ناپدری ونامادری خطاب کنند !

زنانی که باید عشق مادر وپدر وخانواده را از ذهن خود خارج کرده و " پرستیدن و عشق به رهبری " را با آن جایگزین نمایند!


زنان اسیر درتشکیلات فرقه رجوی درکنار تحت ستم وسرکوب قرارداشتن معمولا مورد طرد خانواده های خود نیز قرار می گیرند _ زهرا مهرصفت یکی از زنان اسیر رجوی یک ماه پیش بعلت بیماری دربیمارستانی دربغداد فوت کرده است وتااین تاریخ هیچ یک ازاعضای خانواده این زن جهت تحویل گرفتن جنازه او پا پیش نگذاشته اند _ برای آزادی زنان ازچنگال فرقه رجوی بکوشیم

گذری کوتاه به یک خاطره از گذشته ...........

بخاطر می آورم درروز 30 خرداد شصت ازخیابان روشندلان گذر می کردم _ درگوشه ای یک تجمع مرابه سوی خود کشید دو دختر جوان روی زمین نشسته وگریه والتماس می کردند وچند پسرجوان که یکی از آنها نیزمسلح بود اصرارداشتند آنها راباخود ببرند _ دختران التماس کنان می گفتند که ربطی به درگیری ها ندارند ولی جوانها می گفتند شما دروغ می گوئید واز لباس وروسری تان معلوم است که منافقید _ من وچند نفرعابر ازسردلسوزی از جوانها خواهش کردیم آنها را رها کنند ولی گوش انها بدهکار نبود وسرانجام شاهد بودیم که آندو رابه زور درعقب یک وانت سوار کرده وباخود بردند....

گریه والتماش ودرخواست های آن دودخترنوجوان دبیرستانی درآن روز اثر ناخوشایندی براحساس من گذاشتند _ نمی دانم شاید آنها امروز به زنانی متاهل ودارای خانواده وفرزند مبدل شده و ازاین فرقه فاصله گرفته باشند وشاید هم اکنون دربین اسیران اشرف باشند _ امیدوارم وخرسند خواهم شد آن دودختر ودختران جوان دیگری که درآن برهه به این فرقه پیوسته ودردام شیادی آن گرفتارشدند هم اکنون آزاد ورها درکنارخانواده های خود خواننده این دل نوشته من باشند.

نوجوانان قربانیان اصلی فرقه تروریستی رجوی

فرقه تروریستی رجوی از آغاز تاسیس ( 1358) بیشترین تلاش خود را صرف جذب دوگروه یعنی دانش آموزان ودانشجویان نمود ودراین راه صدها تن از نوجوانان دبیرستانی راکه درسنین 15 تا 17 سالگی قرارداشتند جذب خود نمود _ همگان می دانیم که نوجوانان دراین سن وسال به علت کم آگاهی وعدم ثبات وشکل گیری شخصیتی وهم چنین حس ماجراجوی درزمره آسیب پذیر ترین قشر اجتماعی محسوب می گردند _ قشری که قبل از اینکه ازفکروشعور خود دربرخورد به مسائل استفاده کنند تحت تاثیر احساسات زود گذر خود دراین برهه قرار می گیرند _ نوجوانان فریب خوردن تحت عنوان غلط انداز " ملیشیا " بیشترین قربانیان این فرقه راطی سالهای 60/64 بودند....

همین نوجوانان عصیانگر و فریب خورد بودند ازسال 58 بدین سو درکنار خیابان نشریه های این گروه ر ا می فروختند وهمین ها بودند که درتظاهرات مسلحانه درشهریور ومهر 60 درآن شرایط ویژه جنگی _ تروریستی شرکت می کردند ودرنهایت همین گروه سنی از دستگیرشدگان بودند که حاضرنشدند از اشتباهات خود اظهار ندامت نموده _ از فعالیت های خود سرسختانه دفاع کرده و مردن را به زندانی شدن ترجیح دادند !

یادم هست که یکی از همین دختران نوجوان که فقط 16 سال داشت ودرهمسایگی مازندگی می کرد پس ازتحمل مدتی زندان به بیماری روانی مبتلا شده بود بهمین دلیل اورا آزاد کرده بودند _ خانواده این دخترک تلاش زیادی کردند تا اورا دوباره به سلامتی بازگردانند ولی این کارساده ای نبود _ سران فرقه رجوی هزاران خانواده را به تلاشی کشانده وقربانی تمایلات جنون آمیزو توههات مالیخولیایی خود نمودند...... باشد که روزی این جنایتکاران تاوان این اعمال ضدانسانی خود را پس دهتد.

بهرروی طی این پنج سال تلاش کردم که با استفاده از تجربیات خود بعنوان یک روزنامه نگار وهمچنین خاطرات ازفرقه گریختگان درحد واندازه خود از حقوق همه اسران این فرقه بویزه قربانیان بزرگ آن یعنی زنان قربانی دفاع نمایم..

زنان علیه زنان درتشکیلات فرقه رجوی ......

سرسپردگی ووفاداری بی کم وکاست به تشکیلات ورهبری از جمله امتیازاتی است که دراین گروه تروریستی باعث ازتقای زنان می گردد _ نهایت ازتقای زنان دراین فرقه رسیدن به "عضویت شورای رهبری " است ومرحله رسیدن به شورای رهبری بنابرتعریف خانم بتول سلطانی ( عضو سابق وگریخته این شورا ) جدای از خانواده وهمسر و افزوده شدن بر زنان حرمسرای این فرقه تعریف شده است _ به کلامی روشن تر زنان عضو شورای رهبری درحقیقت زنان مسعود رجوی محسوب می گردند ودرمراسمی تحت عنوان " رقص رهایی " به عقو این تبهکار درآمده ودرلیست مریم واسطه گر قرار می گیرند ........ وبهمین دلیل است که فرقه رجوی مجازات فرار اعضای شورای رهبری را مرگ اعلام کرده است _ خوشوقتانه تاکنون سه نفراز این زنان بنام های بتول سلطانی _ مریم سنجابی وزهرا میرزایی موفق شده اند علیرغم مراقیت های سخت تشکیلاتی پیرامون خود ازاین فرقه فرار کرده وخود رابه دنیایی آزاد برسانند _ خاطرات این زنان درعین تاسف باربودن بسیار آگاهی بخش وخواندنی است _خبر فرار این سه زن چنان برای سران اینفرقه گران تمام شده که تاکنون بعد از گذشت سه سال از اولین فرار همچنان به سکوت خفقان آور درباره آن روی آورده اند.......

درحقیقت زنان درتشکیلات فرقه رجوی تحت عنوان دروغین " شورای رهبری " انتخاب سرسپرده وناآگاه ترین زنان جهت ایجاد ابزار سرکوب تشکیلاتی علیه دیگر زنان می باشد وبه کلامی دیگر این زنان موظفند دستورات تشکیلاتی را به روز سرکوب وتحمیق بردیگر زنان تحمیل نمایند... وچنین است که این فرقه ازابزارزنان علیه زنان استفاده می نماید.

محرومیت های زنان دذرتشکیلات فرقه تروریستی رجوی ( بنابرآنچه تاکنون افشا شده است )

گرچه هنوز آمار دقیقی از تعداد زنان اسیر درفرقه رجوی منتشرنشده ولیکن طبق برآوردها تعداد این زنان حدود 600 نفرمی باشد که از این تعداد حدود 150 نفربه مرحله عضویت درشورای رهبری ! ارتقا یافته اند.

1- زنان درفرقه رجوی باید پابه پای مردان حتی درکارهایی که معمولا برای انها سنگین است شرکت کنند .

2- زنان درفرقه رجوی از حق کوچکترین انتخاب درروند زندگی خود محروم بوده وتحت ارعاب وسرکوب قرار دارند

3- زنان درفرقه رجوی از ازدواج وداشتن همسر و فرزند محروم می باشند

4- زنان درفرقه رجوی از دلبستگی ویاد از اعضای خانواده خود حتی درحد داشتن یک عکس خانوادگی محروم هستند

5- زنان درفرقه رجوی از هرگونه ارتباط با اعضای خانواده خود ودنیای آزاد اطلاعاتی محرومند.

6- زنان درفرقه رجوی از مصرف هرگونه لوازم آرایشی _ حفاظتی ( مثلا کرم ضد افتاب ) محروم میباشند

7- فرقه رجوی با افزایش مواد شیمیایی به خوراک زنان باعث رشد سریع موهای زائد درچهره واندام زنان می گردد تا این زنان را به مرحله زشتی _ ناامیدی وپیری زود رس بکشاند .

8- زنان جوان درفرقه رجوی بوسیله زن جلادی بنام "نفیسه بادامچی" تحت عمل جراجی وخارج کردن رحم قرار می گیرند تاهرگونه احساس امیدی به آینده درآنان کشته شود... اسم این عمل ضدانسانی هم " رسیدن به قله ارمانی " است !

9- زنان درفرقه رجوی باید هرهفته خواب های جنسی خود را تحت نام " فکت " گزارش نمایند وهمه زنان موظفند بگونه مصنوعی ودروغ هم که شده اینگونه خوابها را درحضور جمع های چند نفره تعریف کنند وطبعا مورد توبیخ وتنبیه وآزار روحی وجسمی قرارمی گیرند ( عملیات جاری )............

10 _ زنان مشکوک به شک کردن به ایدئولوژی ومناسبات تشکیلاتی توسط جلاد نفیسه بادامچی به حالت بیهوشی کشیده می شوند تا جلادان تشکیلاتی هنگام بهوش امدن زمزمه ها وسخنان انها را ضبط نمایند تا از ضمیر ناخودآگاه آنها مطلع گردند این اقدام ضدانسانی راهم " عملیات ریکاوری " نام نهاده اند ......!

11- سران فرقه رجوی همیشه از زنان تحت سرکوب بعنوان " ابزارمظلوم نمایی " استفاده کرده ودر کردنکشی ها وقانون گریزی های خود درپشت این زنان مخفی می گردند تا بتوانند دیگران رافریب داده وتحت تاثیراحساسی قرار دهند _ درچنین حالتی زنان اسیر موجودات ضعیفی تعریف می گردند که نیازمند ترحم ودلسوزی هستند ....

12- گروهی اززنان درفرقه رجوی درکنار بهره کشی فیزیکی مورد دستبرد جنسی هم قرار می گیرند ومجبورند علیرغم میل وخواست خود دراجرای دستور تشکیلاتی با مردان هماغوشی نمایند ......

این ها وچندین دلیل دیگر جملگی نشان می دهند که زنان درتشکیلات فرقه رجوی ازکوچکترین حقوق انسانی برخوردار نبوده وبگونه وحشتناکی تحت ستم وسرکوب مضاعف قراردارند...

نیاز به حمایت وِیژه زنان آزاد شده از طرف دولت عراق وسازمان های امدادی

بنابراین درآستانه جمع شدن اردوگاه عراق جدید ( ساابقا اشرف ) مسئولین عراقی باید پس از آزادی این زنان از چنگال گشتاپوی فرقه رجوی انها را فورا تحت معاینه ومدوا ودرمان های پزشکی روانپزشکی قرار دهند تا آنها بتوانند به شرایط طبیعی جهت بازگشت به آغوش خانواده های خود وجامعه آزاد آماده شوند......

بشارت به خانواده متحصن درشهرک آزادی _ سحر رهایی گروگان های فرقه رجوی بسیار نزدیک است.

الف .مینو سپهر... نویسنده مستقل _ پژوهشگر وتلاشگرحقوق بشروزنان
2011/11/25
کدشناسه متن
PSCODE.IBN.NR:445730/11/2011/A390AF
طبقه بندی: اخبار (89 تا 92)،  نجات یافتگان،  الف مینو سپهر،  افشاگری،  اشرف، لیبرتی، پایگاه تروریستی مریم، كمپ آلبانی،  نقض حقوق اعضاء، 
برچسب ها: اشرف، زنان، اخبار، عراق، اخراج مجاهدین، نوید رهایی،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی