نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

فرقه رجوی اظهار می دارد که آخرین بار مسعود رجوی را درسال 2007 دراردوگاه عراق جدید مشاهده کرده است بنابراین نامبرده طی 5 سال گذشته از نظرها مخفی و مفقود شده است ! آنها که این فرد بزدل وترسو را می شناسند خوب می دانند که او اهل ایستادن نیست و لذا ازهمان سال از عراق گریخته است ولی چگونه ؟ باتوجه به اینکه پادگان عراق جدید تا آخرسال 2008 تحت حفاظت نیروهای امریکایی قرارداشته است وبا توجه به کشورهای همسایه عراق کشوراردن تنها کشوری است که می توانسته محل اختفای نامبرده باشد _ بنابراین امریکا درسال 2007 نامبرده را تحت حفاظت خود از خاک عراق قاچاق نموده ودرکشور اردن اسکان داده است ...
امریكا تروریست
الف .مینو سپهر، بیست و پنجم اکتبر 2012


اوباما در اخرین گفتگوی تلویزیونی خود گفت : مبارزه با تروریسم اولویت سیاست خارجی امریکاست وبرای ارائه دلیل نیز به کشتن اعضای القائده اشاره کرد _ اوباما طی چهارسال اخیر دستور حمله هواپیماهای بدون سرنشین درکشور پاکستان ویمن وافغانستان راصادر کرده است که درنتیجه آن افرادی چون عثامه بن لادن _ انور العقولی وچند تن از اعضای القائده به همراه گروهی از مردمان عادی این کشورها به قتل رسیده اند .

اینکه اینگونه اقدامات تهاجمی _ تروریستی وتجاوزکارانه توجیه حقوقی دارند یا که نه موضوعی است که حقوق دانان باید بدان پاسخ گویند _ ولی این موضوع که اینگونه اقدامات باعث غیرفعال شدن و متلاشی شدن گروه های تروریستی خواهد گردید جای ابهام وسئوال های فراوان دارد .

تجربه نشان می دهد که مقوله ترور وتروریسم در سیاست های امریکا نه برپایه تلاش برای ریشه یابی و کوشش جدی برای مبارزه بااین چالش پیش روی جهان بلکه برپایه نوع ونگرش آن دولت برمبانی مضرویا مفید بودن ویا خطرناک وبی خطربودن گروه های تروریستی برای منافع امریکا معنی و تفسیرمی گردد.

بهمین دلیل است که مشاهده می کنیم که دولت های امریکا طی دهسال گذشته علیرغم ثبت نام های مختلف فرقه تروریستی رجوی درلیست گروه های سیاه به مسئولین واعضای این گروه تروریستی درامریکا فرصت داده است تا بگونه ای آزادانه اما بطورغیررسمی فعالیت نماید _ اینگونه فعالیت ها شامل برگزاری تجمعات وگردهمایی ها تا لابیگری وپرسه زدن درسالن های کنگره وتا برگزاری نشست های خبری درمراکز دولتی را شامل گردیده است _ دستگاه تبلیغی ومالی این فرقه علیرغم تروریست بودن موفق شده ملیونها دلار که منبع کسب آن مشخص نیست را وارد امریکا نموده وبه جیب برخی از اعضای کنگره وگروهی از سیاست مداران ومسئولین سابق امریکایی سرازیر نمایند .....

ودرنتیجه وزارت امورخارجه امریکا برپایه همین لابیگری ها وصرف هزینه ها نام های مختلف این گروه خشونتگرا وضدایرانی را از لیست تروریستی خود حذف نمود .

وزارت امورخارجه اما درپی این اقدام خود به چند نکته مهم نیز اشاره کرد که صدالبته نمی تواند توجیه گر این اقدام باشند

اول اینکه این گروه ازسال 2001 دست به اقدامات تروریستی نزده است ! که البته خود امریکایی هاهم بخوبی می دانند که این ادعا برپایه واقعیت نیست _ خودسوزی های تشکیلاتی درسال 2003 _ خودزنی برای جلوگیری از استقرار پلیس عراق دراردوگاه عراق جدید و عملیات درگیری بانیروهای عراقی وخودزنی درسال 2010 جهت جلوگیری از اجرای احکام دستگاه قضایی عراق درمورد بازپس گیری زمین های کشاورزی مردم آنکشور _ و اجرای عملیات تروریستی درایران وکشتن چندین نفراز افراد مرتبط با فعالیت های اتمی ایران با حمایت وپشتیبانی اسرائیل درسال 2009 و2010 و...... از جمله اقدامات تروریستی این گروه طی این مدت بوده اند ..... البته امریکا به دونکته دیگرهم اشاره کرده وآن اینکه گذشته نکبت باراین گروه را فراموش نمی کند ودیگر اینکه اینگروه را درایران فاقد هرگونه پایگاه اعلام کرده که حاضرنیست درکنار ان قرارگیرد

به کلامی دیگر امریکا این نکته را یاد آوری کرده که : گرچه آنها همچنان تروریست هستند ولی سالهاست که به تروریست های باادب شده و به تروریست محبوب ما مبدل گردیده اند ......!

مسعود رجوی به کجا گریخته وتحت حمایت وحفاظت چه دولتی قراردارد ؟

خانم مریم سنجابی عضو گریخته شورای رهبری * ! * فرقه رجوی اظهار می دارد که آخرین بار مسعود رجوی را درسال 2007 دراردوگاه عراق جدید مشاهده کرده است بنابراین نامبرده طی 5 سال گذشته از نظرها مخفی و مفقود شده است !

آنها که این فرد بزدل وترسو را می شناسند خوب می دانند که او اهل ایستادن نیست و لذا ازهمان سال از عراق گریخته است ولی چگونه ؟ باتوجه به اینکه پادگان عراق جدید تا آخرسال 2008 تحت حفاظت نیروهای امریکایی قرارداشته است وبا توجه به کشورهای همسایه عراق کشوراردن تنها کشوری است که می توانسته محل اختفای نامبرده باشد _ بنابراین امریکا درسال 2007 نامبرده را تحت حفاظت خود از خاک عراق قاچاق نموده ودرکشور اردن اسکان داده است .

مسعود رجوی وتنی چند از محافظانش طی این سالها درخانه رغدصدام درنزدیکی های شهر امان مخفیانه زندگی کرده و تحت حفاظت نیروهای امنیتی دولت اردن قرارداشته ودارند _ چنین قاچاقی تنها از جانب امریکایی ها ممکن گردیده است وبنابراین امریکا از محل اختفای مسعود رجوی کاملا مطلع است _ درمورد محل زندگی ومخفی گاه نامبرده مسئولین امریکایی درسال 2008 اعلام کردند که نامبرده درخاک عراق نیست _ گرچه درمورد محل مخفی شدن نامبرده سکوت کرده اند .

مریم قجر عضدانلو درآخرین واکنش خود درپاسخ به سئوال یک خبرگزاری دراینمورد گفته است که :اوزنده است

البته گرچه این زندگی مسعود رجوی زیست نباتی است ودرحقیقت او سالهاست مرده است ولیکن دولت امریکا مسئول است تا جنازه این تبهکار را از مخفی گاه خارج کرده واورا به جرم جنایت علیه بشریت تحویل دادگاه های بین المللی نماید.

مسعود رجوی وانور العقولی .......

انور العقولی شهروند امریکا دوسال پیش به اتهام عضویت درسازمان القائده بدون هیچگونه محاکمه از جمله دادگاهی شدن غیابی بوسیله موشک رها شده از هواپیمای بدون سرنشین امریکا در کشور یمن به قتل رسید .

انورالعقولی گرچه یک مسلمان رادیکال بود ولیکن هیچ رد ونشان ومستنداتی مبنی برشرکت ویا فرماندهی نامبرده درعملیات تروریستی موجود ودردست نیست _ بنابراین مامبرده تنها به اتهام عضویت درالقائده توسط امریکا به قتل رسیده است واین درحالی است که مسعود رجوی رهبریک فرقه تروریستی است که شخصا مسئولیت قتل دست کم 12000 ایرانی را بعهده گرفته است........

حال باید از امریکایی ها سئوال کرد که شما که مبارزه با تروریسم را بعنوان یک اولویت درسیاست خارجی خود قرارداده اید اگرراست می گوئید وبه ادعای خود باوردارید چرا مسعود رجوی را همانند رهبر صرب ها تحویل دادگاه های بین المللی نمی دهید ؟

بنا بر پرونده قطور این گروه تروریستی نامبرده یکی از خطرناک ترین وجنایتکارترین تروریست های موجود درروی کره زمین است وشما به این حقیقت دقیق تر وکامل تراز دیگران واقف هستید پس حمایت ونگاهداری ومخفی کردن این فرد شرور وخلافکاردر مکانی امن چه معنایی دارد ؟

مسعود رجوی به سزای اعمال جنایتکارانه اش خواهد رسید

مسعود رجوی گرچه مرده است ولی جنازه اش را دیرویازود همانند صدام از مخفی گاه بیرون کشیده وبه سزای اعمال تبهکارانه اش خواهند رساند دیروزود دارد ولی سوخت وسوز ................ نه

الف .مینو سپهر ... 2012/10/25
کدشناسه متن
PACODE.IBN.NR:445862/10/2012/A320AF
طبقه بندی: افشاگری،  نجات یافتگان،  الف مینو سپهر،  آمریکا ، فرقه مجاهدین، 
برچسب ها: امریكا، تروریسم، مجاهدین، منافقین‌، رجوی،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی