نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

به مناسبت روز جهانی تصویب منشور حقوق بشر

دهم دسامبر مطابق با نوزدهم آذر سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را گرامی می داریم.
روز لبخند شادمانی بردگان سیاه، ستمدیدگان سفید و زرد و سرخ پوست، اقلیت های مظلوم دنیا، تشنگان آزادی و رهایی از یوغ استبداد، استعمار، استثمار، وحاکمیت ظلم زور وجور و سر کوب در سراسر جهان مبارک باد...

نوید رهایی
به مناسبت روز جهانی تصویب منشور حقوق بشر


آن روز و یا شاید قرن ها پیش زمزمه مظلومان تاریخ خبر از تصویب منشوری می داد تا در سایه آن ملت ها در صلح وآرامش وآسایش زندگی کنند، روزی که باید ها بر حکومت های سرکوبگر خوش نیامد ونباید ها سد راه حاکمان خود کامه و مهار دیکتا تورهای لجام گسیخته گردید.
روزی که اعلامیه جهانی حقوق بشرتأیید و تصویب شد، مخاطبان مسئول، قدرت ها ، حاکمان وفرمانروایان کره خاکی بودند.
در منشور" سی ماده ای " خطاب به کلیه حکومت ها ی جهان اعلام گردید که حقوق شناخته شده بشر را به رسمیت بشناسند وضمن احترام وپایبندی به منشور حقوق بشر، نسبت به رعایت وتلاش در امر آموزش واجرای مصوبات قانونی آن کوشا باشند، ولی متأسفانه بر حقوق حقه وطبیعی انسان ها همان رفت که در طول تاریخ ظلم ها برایشان رقم خورده،  به وضوع می بینیم که باز هم " ماهی های بزرگ حق خوردن ماهی های کوچک را دارند"  باز هم قدرت های بزرگ کشور های کوچک را زنده زنده می خورند، دیکتا تورهای شناخته شده در ادامه سوء استفاده از حقوق بشر، مدام در حال لشکر کشی واشغال بسر می برند، مدعیان دروغین بشر جز جنگ وکشتار وایجاد نا آرامی برای نوع بشر ارمغانی ندارند.
متأسفانه امروزحقوق بشر به عنوان حربه، بهانه ودستاویزحکام مستبد مورد سوء استفاده قرارگرفته است. با توجه به مواد تحریف شده اعلامیه حقوق بشرو سوابق نقض فاحش آن برشمار سوداگران عوام فریب ومدعیان دروغین حمایت از حقوق بشر روز به روز افزوده می شود.
در قلب حکومت های دیکتا تور گروه ها ، احزاب وسازمان هایی شکل گرفته اند که ضمن حمایت از حکام مستبد، تشکیلات فرقه ای، سکت وبسته خود را با اعمال خشونت وترور وسر کوب اداره می نمایند.
نام سازمان مجاهدین خلق وسوابق تروریستی اش برای مردم ایران ودولت مردان جهان شناخته شده است، سازمانی که در ایران شکل گرفت وبا اعلام مبارزه مسلحانه وحمایت ازتروریزم مجبور به فرار از میهن شد ودیری نپایید که برای ادامه بقا در آغوش صدام " دیکتا تورعراق" جای گرفت.
در رأس فرقه مجاهدین  رجوی با جمعی از عوامل وابسته ومعتقد به خشونت مسلحانه وتروریسم  قرار دارند، اخبار واطلاعات مستند وواقعی که از طرف اعضای جدا شده وناراضیان فرقه ضد بشری  رجوی به بیرون رسیده است، گویای اعمال موارد فاحش ووحشتناک نقض حقوق بشر در داخل تشکیلات سکت وفرقه ای مجاهدین می باشد.
با توجه به موارد بی شمار نقض ابتدایی ترین حقوق اعضا در فرقه تروریستی رجوی، وشناخت منشور سی ماده ای اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه دهم مارس 1947 فرقه تحت رهبری رجوی چه بسا فراتر از موارد تعریف شده مرتکب خلاف ونقض حقوق بشر شده ست. چون این فرقه ساخته وپرداخته رجوی در قلب دیکتاتور عراق رشد کرده است.

اکنون برای شناخت بیشتر و اطلاع عموم  به گوشه ی از کارنامه سیاه وخیانت فاحش رجوی که برعلیه بشریت مرتکب شده است اشاره می نماییم:

1-    ترورمستشاران امریکایی در راستای مبارزات ضد امپریالیستی قبل از انقلاب 57 ،  اعلام مبارزه مسلحانه بر اساس حذف فیزیکی افراد، آغاز استراتژی ترورهای کوراز سی خرداد60  وکشتار مردم بی گناه ایران
2-    اقدام به هواپیما ربایی در ادامه گسترش عملیات های تروریستی  وفرار از ایران، سر آغاز خیانت آشکار به سرمایه های ملی ومیهنی
3-    بستن قرارداد با رژیم بعث عراق
4-    فریب جوانان ایرانی وشهروندان خارجی وجذب آنان به داخل تشکیلات تروریستی رجوی
5-    سلب آزادی وانتخاب از نیرو ها برای اطاعت کور کورانه از رجوی که مغایر با قوانین حقوق بشر است.
6-    اهانت آشکار ومستمر به آزادی، استقلال وایدئولوژی اسلامی مردم ایران
7-    به کشتن دادن هزاران نفر در حملات نظامی، در نوار مرزی ایران وعراق با شعار فریبنده فتح تهران وایران بدست ارتش آزادیبخش  که رجوی را در لیست جنایت کاران جنگی وحامیان نظامی صدام قرار می دهد.
8-    ترویج وتبلیغات دروغ وتحمیل آن ها به مردم ایران به ویژه جوانانی که  با فریب بدام فرقه افتادند.
9-    اقدام به فریب جوانان وآدم ربایی وکشاندن هواداران فریب خورده از ایران به داخل خاک عراق وزندانی کردن آنان تحت شرایط سخت وطاقت فرسای فرقه ای
10-    شستشوی مغزی ویک بعدی کردن اعضا، سلب آزادی های مشروع وگرفتن حق انتقاد کردن واعتراض نمودن از وضعیت طاقت فرسای فرقه رجوی 
11-    اقدام به راه اندازی آموزش های خاص فرقه، سر گرم نمودن نیروهای بدام افتاده  توسط تیم های شکار نیرو در راستای کنترل اعضای گرفتار واسیر
12-    بی توجهی به حقوق اولیه زنان واعمال ستم مضاعف بر علیه آنان، به استثمار کشاندن زنان در راستای پیشبرد اهداف ضد انسانی رجوی
13-    راه ا ندازی ازدواج های اجباری، تحمیلی ونا خواسته تا بهار 1991
14-    اعلام انقلاب ایدئولوژیک طلاق های دسته جمعی واجباری
15-    انهدام خانواده وتبعید بچه ها ، آغاز دوران تلخ کودکان،  جدایی پدر ومادروفرزندان
16-    اقدام به کرد کشی در جریان جنگ خلیج فارس وسرکوب انتفاضه، قتل شیعیان عراق
17-    اذیت وآزار وشکنجه زندانی کردن افراد جدا شده وناراضیان فرقه تروریستی
18-    حذف اجباری آثار وعلائم خانواده، گرفتن تعهد وقسم وقرآن از اعضا مبنی بر این که دیگر هیچ گاه به خانواده های خود مراجعه نکنند.
19-    زدن مارک بیماران جنسی به آن دسته ازا فرادی که حاضر به طلاق وجدایی از همسران خود نشدند
20-    مبارزه با محفل ومحفل گرایی، روابط دوستانه بین افرا د و جمعی که حق طبیعی انسان هاست.
21-    جدال با خانه وخانواده تا انهدام کامل آن  و زدن تیر خلاص سه ظلاقه بر خانواده ها
22-    اعلام طلاق اجباری برای همه حتی طلاق برای مجرد ها یی که هنوز ازدواج نکرده اند واحتمال ازدواج آن ها می رود.
23-    اغفال مریم عضدانلو همسر مهدی ابریشم چی وازدواج زود هنگام با او که فریب فرقه ای محسوب شد.
24-    جدا نمودن مادر وکودک، ممنوعیت عشق وعطوفت  به فرزندان در خانواده ای که متلاشی شده بود، ممنوعیت لبخند وخنده برای نیرو ها واعلام این که احتمال انعکاس اشعه جنسی نا شی از حرکات طبیعی افراد بر خلاف خواسته های  فرقه است.
25-    منع نماد های پیوند خانواده وداشتن حلقه برای زن ومرد
26-    وادار کردن زنان ومردان به این که در روبروی هم ایستاده وضمن اعلام بیزاری ونفرت برای خراب کردن همه پل ها وپیوند های خانوادگی به صورت هم تف بکنند.
27-    واداشتن زن ومرد به سیلی زدن واعلان نفرت کردن از طرف مقابل
28-    از افراد تعهد کتبی می گرفت تا سر نگونی رژیم درعراق بمانند.
29-    دید وبازدید های خانوادگی ممنوع بود.
30-    آوردن دختران ( بچه های تبعید شده) از کشور های خارجی ووادار نمودن آنان به ازدواج اجباری وتحمیلی با اعضای رده بالا وسالخوردگان فرقه.
31-    به گروگان گرفتن ، زندانی نمودن اعضا در جریان طلاق ایدئولوژیک
32-    ترور شخصیت افراد با زدن برچسب های نا روا به افرادی که خواهان جدایی وخروج از فرقه بودند.
33-    تبدیل مجموعه اسکان   H به زندان های مخوف ، کشیدن سیم های خاردار ، درست کردن خاک ریزهای مرتفع به دور زندان های اشرف
34-    تصویب حکم اعدام برای جدا شدگان از فرقه
35-    تصویب حکم مرگ خانواده به دستور رجوی در بهار1991
36-    دادن وعده های پوچ سر نگونی زود هنگام رژیم با هدف کنترل وقفل اعضای گرفتار درفرق
37-    تبعید نوزادان شیر خواره وبچه های بی پناه ، بعد از فروپاشی خانواده ها به کشورهای اروپایی 
38-    انحلال کودکستان ها، آموزشگاه ها ومدارس بچه ها در زندان اشرف
39-    اعمال سانسور شدید خبری، قطع رسانه های ارتباط جمعی، جلو گیری از اطلاع رسانی به اعضای گرفتار در فرقه  تا در جریان اوضاع سیاسی جهان وموقعیت رجوی قرار مگیرند.
40-     ترویج آنارشیسم وحرکت های ضد مردمی، منع ارتباط افراد در تشکیلات وهر گونه تجمع،  تشکل در درون فرقه
41-    بیگاری اعضا وکار بدون مزد برای سر گرم کردن اعضا
42-    توقیف خود سرانه هزاران نفر که هر کدام با فریب کاری وتبلیغات دروغ به عراق کشیده شده اند.
43-    اعمال ستم به زنان با هدف به استثمار کشیاندن موجودیت آن ها در راستای پیشبرد اهداف ضد انسانی رجوی
44-    رجوی در شرایطی که به هیچ کس اجازه انتقاد نمی دهد، خود نیز انتقادی را نمی پذیرد.
45-    استفاده از شیوه های  نظیر ضرب وشتم کتک زدن وبی حرمتی بی حد ومرز علیه نیرو ها واعضای مسئله دار، ناراضی وخواهان جدایی از فرقه ( در ضرب وشتم ها بعضاً عضو شورای تروریستی واعضای شورای رهبری مجاهدین نیز شرکت مستقیم داشتند.)، سرکوب روز افزون ، ایجاد فضای رعب ووحشت برای کنترل وجلو گیری از ریزش نیرو ها
46-    تشکیل  زندان در اکثر شهر های عراق، با تدوین قوانین زندان،  باز جویی وتشکیل پرونده، تعقیب مراقبت افراد
47-    ممنوعیت فعالیت های سیاسی واعلام وابستگی به گروهها وسلب آزادی قلم وبیان واندیشه در تشکیلات فرقه ای
48-    قطع کامل ارتباط تلفنی اعضا با خانواده اشان، مگر ودر مواردی که اهداف تروریستی در دستور کار قراربگیرد.
49-    اعزام تیم های تروریستی به داخل ایران ، اقدام به خمپاره باران مناطق ومنازل مسکونی ، کشتار شهروندان بیگناه بدنبال عملیات های کور تروریستی
50-    اعمال دیکتا توری شدید در مناسبات درونی سازمان وزیر پا گذاشتن حداقل حقوق وآزادی های اعضا وتبدیل آن ها به تیم های تروریستی
51-    سوء استفاده از احساسات صادقانه ومذهبی نیرو ها واعضا در جهت تئوریزه کردن امامت رجوی،  نهایتاً  فریب  نیروهای تازه کار وتلقین خرافاتی از مافوق تصور بودن رجوی
52-    اتلاف وقت نیرو ها ی گرفتار به امور اجرایی بی حاصل ( پادویی بی چون وچرا برای صدام)  در تمام شبانه روز با هدف  مشغول نمودن اذهان ونداشتن فرصت تفکر
53-    صدام نوازی و وابستگی تمام عیار با رژیم بعث عراق، تشکیل ارتش خصوصی صدام وشرکت در عملیات های سر کوب وکشتاردر عراق وایران
54-    غارت وچپاول اموال وسرمایه های عراق تحت پوشش معامله نفت در برابر غذا
55-    خود کشی ها و مرگ های  مشکوک ، سر به نیست کردن ، مرض های روانی ، جنایات اردوگاه رمادی وپلیس مخفی عراق بر علیه جدا شدگان
56-    نقض فاحش حقوق بشر در درون تشکیلات تروریستی، فریب نیرو های تازه وارد در قالب تیم های مصرفی ترور اهداف داخل ایران
57-    ترویج سیاست وفرهنگ گزارش نویسی افراد از همدیگر، جاسوس پروری
58-    جمع آوری رادیوها، روزنامه ها، نشریات وکتب سایر گروه ها واحزاب که به نحوی در روشنگری اعضا موثر بودند. 
59-    تدوین قوانین مرگ برای کسانی که پشت سر رهبری" رجوی" بد گویی کنند.
60-    ممنوعیت دید وبازدید های خانوادگی در دوران حاکمیت صدام وسوء استفاده از اعضای فرقه در ملاقات با خانواده اشان بعد از سقوط صدام
61-    سوء استفاده از کودکان وبچه های تبعیدی در راستای اخاذی وگدایی از شهروندان خارجی تحت عنوان جمع آوری کمک های مالی اجتماعی ومصرف آن ها در عملیات های تروریستی در ایران، سر کیسه کردن شهر وندان خارجی وجعل اسناد برای ادامه اخاذی از آنان
62-    ایفای نقش ستون پنجم به نفع صدام در جریان جنگ هشت ساله ایران وعراق وبه کشتن دادن هزاران شهر وند ایرانی با دادن اطلاعات عملیاتی به صدام
63-    ترویج فرهنگ خود سوزی در بین اعضای فرقه وایجاد فضای خشونت وشانتاژ که منجر به خودسوزی زنان در پاریس شد.
64-    نفی حق مالکیت از اعضای پیوستی به فرقه وضبط کلیه دارایی های که با خود داشتند به نفع اهداف تروریستی رجوی
65-    اعمال شکنجه ، شلاق زدن با کابل برق بر سر وپشت وکف پا ها ، "معبد" یعنی کتک زدن با مشت ولگد تا زمانی که زندانی در مقابل عکس مسعود وریم زانو بزند ودر خواست عفو نماید
66-    شکنجه در اتاق فوتبال ، که در آنجا تعداد 6 نفر در دو تیم 3 نفره زندانی را مثل توپ فوتبال با مشت ولگد به سمت یکدیگر پاس می دادند.
67-    صحنه اعدام ، زندانی را به میدان تیر می بردند وبه اطراف سر وبدن او شلیک می کردند، به منظور رعب و وحشت در زندانی
68-    فریب ایرانیانی که در جستجوی کار به کشور های همسایه مسافرت کرده اند وتوسط تیم های شکار فرقه رجوی در پوشش شرکت های کاریابی بدام افتاده اند.
69-    اعزام تیم های ترور برای حذف فیزیکی اعضای جدا شده در کشورهای اروپایی
70-    ایجاد رعب ووحشت، تهدید جداشدگان از فرقه به اعدام ، برخورد های خیابانی ، ضرب وشتم جدا شدگان
اکنون سازمانی که خود را پیام آور صلح وآزادی می دانست، با انحراف از اصول ونادیده گرفتن حقوق اعضای گرفتار در فرقه ، مردم عراق وایران به فرقه ای مخوف وضد بشری تبدیل شده است که با نگاهی به پرونده سیاه آن می توان صد ها مورد اساسی از نقض آشکار حقوق بشررا در آن بر شمرد.
این همه موارد ننگین وضد انسانی مشتی از خروار است، علاقه مندانی که پیشینه فرقه رجوی را دنبال وبررسی می کنند، بهتر است در باره هر کدام از موارد یاد شده تحقیق بیشتری بعمل آورند ، یقیناً کارنامه وسوابق تروریستی رجوی فراتراز 30 ماده  ذکر شده در منشوراعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد است.  رجوی در راس فرقه ای با فریب واسارت هزاران  قربانی مرتکب جنایات عدیده ای شده است.  

.........................................

نوید رهایی از فرقه تروریستی رجویطبقه بندی: افشاگری،  سازمان ملل،  مناسبت ها،  نقض حقوق اعضاء، 
برچسب ها: نوزده آذر، تصویب منشور حقوق بشر، نوید، فرقه تروریست، مجاهدین تروریست10، 10 دسامبر،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی