نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

منوچهر برزو در روز هفتم دی ماه سال هزاروسیصد و نوزده به دنیا آمد.تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده و به شغل میوه فروشی روی آورد.او متاهل و پدر چهار فرزند بود وبا خانواده اش در صومعه سرا زندگی میکرد. منوچهر برزو در روز هشتم آذرماه سال هزار و سیصد و شصت در مغازه خود مودد اصابت گلوله نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفته و به شهادت رسید...

تروریست
5/آذر

25- محمدرضا راهیمی در روز دوازدهم تیرماه سال هزاروسیصدو سی و هفت متولد شد.تا دوره متوسطه تحصیل کرده و در یکی از ادارات دولتی مشغول کارشد.او متاهل و پدریک فرزند بود و با خانواده اش درشهر رشت زندگی میکرد.محمدرضا در روزپنجم آذرماه سال هزاروسیصدو شصت و دو در اشنویه به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)مورداصابت گلوله قرارگرفت و به شهادت رسید.

26- شهسوار دانشیان درروز اول فروردین ماه سال هزاروسیصدو سی ونه به دنیا آمد.تحصیلاتش تامقطع ابتدایی بوده ودرکادر نیروی انتظامی مشغول کارشد.او متاهل وپدر دو فرزند بود ودر ایرانشهر زندگی میکرد.شهسوار دانشیان درروز پنجم آذرماه سال هزاروسیصدو هفتادوهشت درجاده خاش توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)به شهادت رسید.

27- جعفرچمنی درروز هفتم آبان ماه سال هزاروسیصدو چهل متولد شد .تحصیلاتش تا مقطع ابتدایی بوده وفروشنده لوازم برقی بود.اومتاهل وپدردو فرزند بود وباخانواده اش درشهر تهران زندگی میکرد.جعفرچمنی درروز پنجم آذرماه سال هزاروسیصدو هفتادوهفت هنگامی که اززیارت حضرت عبدالعظیم برمی گشت به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)به شهادت رسید.

6/آذر

28- داریوش شهزادی درروزششم فروردین ماه سال هزاروسیصدو بیست وهشت به دنیا آمد.تامقطع ابتدایی تحصیل کرده وکارمند یکی ازادارات بود.اومتاهل بود ودر شهر تهران زندگی می کرد.داریوش شهزادی درروز ششم آذر ماه سال هزاروسیصدو شصت درجریان بمب گذاری درخیابان ولیعصر(عج)شهر تهران که توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)انجام گرفت به شهادت رسید.
 
29- منصورزارتشت درروز اول دی ماه سال هزاروسیصدو بیست وپنج متولد شد.تحصیلاتش تا مقطع ابتدایی وشغلش مکانیکی بود.او متاهل وپدر یک فرزند بود وبا خانواده اش در شهر تهران زندگی می کرد.نتصور زارتشت درروز ششم آذر ماه سال هزاروسیصدو شصت درتهران توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)مورداصابت گلوله قرارگرفت وبه شهادت رسید.

30- غلامرضا اکبری درروز پنجم اردیبهشت ماه سال هزاروسیصدو سی متولد شد.تحصیلاتش تا دوره متوسطه بوده واو کارمند یکی از ادارات بود.او متاهل بودودر شهر رشت زندگی میکرد.غلامرضا اکبری درروز ششم آذرماه سال هزارو سیصدو شصت و یک مورد شناسایی وسوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفته وبراثراصابت گلوله به شهادت رسید.
31- فریدون رشاد درروز دوم مهرماه سال هزارو سیصدوسیزده متولد شد.تادوره متوسطه تحصیل کرده وکارمند یکی ازادارات بود.اومتاهل وپدرسه فرزند بودوباخانواده اش در تهران زندگی میکرد.فریدون رشاد درروز ششم آذرماه سال هزاروسیصدو شصت درجریان بمب گذاری در خیابان ولیعصر (عج)شهرتهران که توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)انجام شد به شهادت رسید.

7/آذر

32- میراشرف سید برزگر درروز بیستم شهریورماه سال هزاروسیصدو سی ویک متولد شد.تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده وبه شغل آزاد روی آورد.اومتاهل وصاحب دو فرزندبود وبا خانواده اش درشهرری زندگی میکرد.میراشرف درروز هفتم آذرماه سال هزاروسیصدو هفتادوهفت موردشناسایی و سوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

33- ناصر پرویز در روز بیست و سوم فروردین ماه سال هزار و سیصد و چهل به دنیا آمد.تحصیلاتش تا دوره راهنمایی بود و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول کار بود.او در شهر اصفهان زندگی میکرد.نار پرویز در روز هفتم آذرماه سال هزارو سیصد و شصت ودو مورد سوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین سال هزارو سیصد و شصت ودو مورد سوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرار گرفته به شدت زخمی و دچار خونریزی شد و ساعاتی بعد در بیمارستان به شهادت رسید.

34- محمد تقی عزیزی در روز شانزدهم دی ماه سال هزار و سیصد و چهل و دو متولد شد.تا دوره متوسطه تحصیل کرده و پاسدار بود.او درشهر تهران زندگی می کرد.محمدتقی عزیزی در روز هفتم آذرماه سال هزار و سیصد و شصت و یک در خیابان فلاح شهر تهران به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)به شهادت رسید.

35- عبادالله چراغعلی درروز اول فروردین ماه سال هزاروسیصدوچهل وچهار متولدشد.تامقطع ابتدایی تحصیل کرده وبه شغل آزاد روی آورد.اومتاهل وپدردو فرزند بودوباخانواده اش درشهر تهران زندگی می کرد.عبادالله چراغعلی درروز هفتم آذرماه سال هزارو سیصدو هفتاد و هفت توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)مورد شناسایی قرارگرفته وبراثر اصابت گلوله درشهرری به شهادت رسید.

36- داوود حسینی در روز دهم خردادماه سال هزار و سیصد و چهل به دنیا آمد.او تحصیلات دانشگاهی داشته و درجه دار ارتش بود.او متاهل و پدر دو فرزند بود و با خانواده اش در شهر تهران زندگی میکرد.داوود حسینی در روز هفتم آذرماه سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت مورد حمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرار گرفته و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

37- حسینعلی شمسی پور در روز هفتم اسفندماه سال هزار و سیصد و سی و سه متولد شد.تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده و یک کارگر بود.او در شهر یزد زندگی می کرد.حسینعلی در روز هفتم آذرماه سال هزارو سیصد و شصت در تهران توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)مورد شناسایی و سوء قصد قرار گرفته و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

38- ابوالفضل پیرزاده درروز دوازدهم آبان ماه سال هزاروسیصدو سی و چهار متولد شد.تحصیلاتش تا مقطع ابتدایی بوده ودر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول کار بود.اومتاهل وپدر سه فرزند بودوبا خانواده اش در شهر اردبیل زندگی میکرد.ابوالفضل پیرزاده درروز هفتم آذرماه سال هزار و سیصد و شصت دراردبیل مورد شناسایی وسوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفته و به شدت زخمی ودچار خونریزی شد و ساعاتی بعد در بیمارستان به شهادت رسید.

8/آذر
 
39- بهمن کاکاعلی در روز بیست و هشتم خرداد ماه سال هزار و سیصد و سی و پنج متولدشد.تامقطع ابتدایی تحصیل کرده و شغلش بنایی و معماری بود.او متاهل و پدر دو فرزند بود و باخانواده اش در شهرر شت زندگی می کرد.بهمن کاکاعلی در روز هشتم آذرماه سال هزار و سیصد و شصت در صومعه سرا مورد شناسایی و سوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفته و به شهادت رسید.

40- مصطفی اقبالی در روز سیزدهم بهمن ماه سال هزار و سیصدو چهل و یک به دنیا آمد.تادوره راهنمایی تحصیل کرد و در کادرارتش مشغول کارشد.او درتهران زندگی می کرد.مصطفی اقبالی توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)ربوده شد و پس از تحمل شکنجه های فراوان در بیابانهای اطراف در روز هشتم آذرماه سال هزار و سیصد و شصت و نه به شهادت رسید.

41- اکبر مقصودی درروز شانزدهم اسفندماه سال هزاروسیصدو سی وسه متولد شد.تحصیلاتش را تا دوره دانشگاهی ادامه داد و معاون آموزش و پرورش بود.اومتاهل و پدر دو فرزندبود و با خانواده اش در همدان زندگی می کرد.اکبرمقصودی در روز هشتم آذر ماه سال هزاروسیصد و شصت در بلوار شهید مدنی همدان مورد شناسایی نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفته وبه شهادت رسید.

42- علی اصغر ابراهیم زاده درروز نهم فروردین سال هزار و سیصد و شانزده متولدشد.تا دوره متوسطه تحصیل کرد و به شغل بزازی پرداخت .او متاهل و صاحب دو فرزند بود و با خانواده اش در تهران زندگی می کرد.علی اصغردر روز هشتم آذرماه سال هزار و سیصد و شصت و سه توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)مورد اصابت گلوله اسلحه کمری قرار گرفته و به شهادت رسید.

43- محمدرضا بانویی در روز سی ام اسفندماه سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار متولد شد.تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده و در خدمت سربازی به سر می برد.او مجرد بود و در شهر مشهد زندگی میکرد.محمدرضا در روز هشتم آذرماه سال هزار و سیصد و هفتاد و سه در چابهار توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید.

44- میرهاشم میرغفاری در روز پانزدهم اسفندماه سال هزار و سیصد و سی و نه به دنیا آمد.تحصیلاتش تا مقطع ابتدایی بود و شغلش برق کاری بود.او متاهل و پدر دو فرزند بود و با خانواده اش در تهران زندگی می کرد.میرهاشم میرغفاری در روز هشتم آذرماه سال هزار و سیصدو شصت و سه درحال بازگشت به منزل موردحمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفت و بر اثراصابت گلوله به شهادت رسید.

45- منوچهر برزو در روز هفتم دی ماه سال هزاروسیصد و نوزده به دنیا آمد.تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده و به شغل میوه فروشی روی آورد.او متاهل وپدر چهار فرزند بود وبا خانواده اش در صومعه سرا زندگی میکرد.منوچهر برزو درروز هشتم آذرماه سال هزار و سیصد و شصت در مغازه خود مودد اصابت گلوله نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفته و به شهادت رسید.

9/آذر
 
46- كریم شیر گیر در روز دوم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و چهل متولد شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و به شغل كارگری مشغول شد. وی در شهرستان تهران سکونت داشت. او در روزنهم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در خیابان خواجه نظام الملك تهران مورد سوء قصد عوامل سازمان مجاهدین (منافقین) خلق قرار گرفت و به شدت زخمی و دچار خونریزی شد و ساعاتی بعد در بیمارستان به فیض شهادت رسید.

47- عبد السلام حسینی سعید در روز یكم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و سی و پنج به دنیا آمد. تا دوره ابتدایی تحصیل نمود و به شغل آزاد مشغول شد. وی در شهرستان ارومیه ساکن بود.عبد السلام متاهل و دارای دو فرزند بود. او در روزنهم آذرماه سال یکهزار و سیصد و شصت و یك در شهرستان ارومیه توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و به فیض شهادت نائل شد.

48- رسول نور دانش در روز چهارم تیرماه سال یکهزار و سیصد و سی وشش متولد شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت. وی در شهرستان تهران سکونت داشت. رسول متاهل بود و دو فرزند داشت. او در روز نهم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در خیابان خرمشهر تهران مورد سوء قصد عوامل سازمان مجاهدین (منافقین) خلق قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به فیض شهادت رسید.
.........................
منبع : پایگاه اطلاع رسانی قربانیان ترور
طبقه بندی: پرونده،  افشاگری،  عملیات تروریستی،  ایران ستیزی،  قربانیان خشونت و ترور،  گروه تروریستی، 
برچسب ها: قربانیان ترور، منافقین، ترور آذر ماه،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی