نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

صمد شرایین در پنجم تیر ماه هزار و سیصد و هفت در استان فارس بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و به حرفه خواربار فروشی اشتغال داشت . او متاهل و دارای پنج فرزند شد و در شهر شیراز سکونت داشت. صمد سرانجام در بیست و یکم آذرماه هزار و سیصد شصت و سه در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد...
تروریست
21/آذر

86- جعفر بهبودی کرباسدهی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی وسه در تهران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه بوده ودر یکی از ادارات دولتی مشغول خدمت بود.او متاهل و دارای یک فرزند شد. کرباسدهی سرانجام در بیست و یکم آذرماه هزار و سیصد و هفتاد و دو توسط اعضای گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

87- صمد شرایین در پنجم تیر ماه هزار و سیصد و هفت در استان فارس بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و به حرفه خواربار فروشی اشتغال داشت . او متاهل و دارای پنج فرزند شد و در شهر شیراز سکونت داشت. صمد سرانجام در بیست و یکم آذرماه هزار و سیصد شصت و سه در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

22/آذر

88- محمد حقیقت زاده در بیست و دوم خرداد ماه هزار و سیصد و سیزده در استان فارس بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل آزاد بود.او در شیراز سکونت داشته ، متاهل و دارای سه فرزند شد. او سرانجام در بیست و دوم آذرماه هزار و سیصد و هزار و سیصد و شصت و یک در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شده و به شهادت رسید.

89- محمد غلام شاهی در چهارم آذرماه هزار و سیصد و بیست و هشت در قم بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی بود و به مکانیکی اشتغال داشت.او همچنین در قم سکونت داشته ، متاهل و دارای سه فرزند شد. محمد سرانجام در بیست و دوم آذرماه هزار و سیصد و هزار و سیصد و شصت در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شده و به شهادت رسید.

23/آذر

90- سید ابراهیم حسینی سعدی در در هفتم مرداد ماه هزار و سیصد و بیست و هشت در استان فارس بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی بوده و به حرفه رانندگی اشتغال داشت. وی متاهل و در شیراز سکونت داشت.سید ابراهیم سرانجام در بیست و سوم آذرماه عزار و سیصد و پنجاه و هفت در شیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و به شهادت رسید.

91- محمد تخته در دهم آبان ماه هزار و سیصد و بیست و هشت در استان خوزستان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و مشغول خدمت سربازی بود. وی مجرد و در اهواز سکونت داشت.محمد سرانجام در بیست و سوم آذرماه عزار و سیصد و شصت وچهار در دزفول توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد وقبل از رسیدن به بیمارستان به شهادت رسید.

92- اکبر دهقانی در یازدهم تیر ماه هزار و سیصد و سی و یک در تهران بدنیا آمد. . او دارای تحصیلات متوسطه بود و به استخدام ارتش در امد.وی همچنین متاهل و دارای سه فرزند شد. اکبر دهقانی سرانجام در محل سکونت خود ، تهران، توسط اعضای گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوءقصد واقع شده و به شهادت رسید.
25/9
93- مهدی واعظی جزنی در دوم دی ماه هزار و سیصد و سی و دو در تهران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی ، و به حرفه پاسداری اشتغال داشت.او در تهران سکونت داشت ، متاهل و دارای دو فرزند شد.مهدی سرانجام در بیست و پنجم آذرماه هزار و سیصد و شصت در کمیته منطقه سه تهران توسط گروه تروریستی مجاهدین خلق ترور شد.

94- سید عبدالکریم مخبر در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و پنج در تهران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات حوزوی بوده و در تهران سکونت داشت.او متاهل و دارای چهار فرزند شد.سید سرانجام در بیست و پنجم آذرماه هزار و سیصد و شصت در خیابان عارف شمالی تهران توسط گروه تروریستی مجاهدین خلق ترور شد.

95- علی میرزا حسنی در بیستم اسفند ماه هزار و سیصد و شش در تهران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کادر ارتش بود.او در تهران سکونت داشته ، متاهل و دارای دو فرزند شد.علی میرزا سرانجام در بیست و پنجم آذرماه هزار و سیصد و شصت در خیابان کریم خان تهران توسط گروه تروریستی مجاهدین خلق ترور شد.

26/آذر

96- غلامحسین محمدی در پانزدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان همدان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه بوده و به شغل پاسداری اشتغال داشت.غلامحسین در همدان سکونت داشت،و متاهل بود.او سرانجام در بیست و ششم آذرماه هزار و سیصد و شصت در خیابان مهدیه همدان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

97- حسن ناصری در سوم تیر ماه هزار و سیصد و بیست و نه در استان بوشهر بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه بوده و کادر ارتش بود.حسن متاهل و دارای دو فرزند شد و در بندر گناوه سکونت داشت. او سرانجام در بیست و ششم آذرماه هزار و سیصد وهفتاد و شش در بندر گناوه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

27/آذر

98- كاظم رفعه در اول فروردین هزار و سیصد و چهل ونه در استان اصفهان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه بود و به عنوان پاسدار مشغول به خدمت شد.او دراصفهان سکونت داشت. كاظم در بیست وهفتم آذرماه هزار و سیصد وهفتاد ودو در مرو دشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد قرار گرفت و شهید شد.

99- ذبیح الله نظری در روز یكم فروردین ماه سال یكهزارو سیصد سی ونه در استان اصفهان به دنیا آمد. وی تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و به خدمت مقدس سربازی اعزام شد. او مجرد بود و در شهرستان اصفهان سکونت داشت. وی در بیست وهفتم آذرماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در شهرستان بانه توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق به فیض شهادت نائل شد.

100- سعیدامیر شاهكرمی خوانسار در روز بیست و پنجم آبان ماه هزار و سیصد و چهل و دو در استان اصفهان زاده شد. وی دانش آموز و در حال تحصیل در دوره متوسطه بود و در اصفهان سکونت داشت. سعید سرانجام در بیست و هفتم آذرماه هزار و سیصد و پنجاه و نه در امام زاده احمد اصفهان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید.

29/آذر

101- اسدالله سرفراز در نوزدهم بهمن هزار و سیصد و چهل در استان هرمزگان به دنیا امد وتا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت وی مجرد وبه همراه خانواده اش در آبادان زندگی می كرد تا اینكه در بیست ونهم آذر هزار وسیصد و شصت در منطقه اروند كنار استان خوزستان به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" به ضرب گلوله ترور شد ودر بیست سالگی در هنگام انجام خدمت سربازی به شهادت رسید.

102- عبدالله عبدالله زاده در نوزدهم آذر هزار وسیصد و سی و نه در آذربایجان غربی متولد شد وتا دوره ابتدایی به مدرسه رفته و به تحصیل پرداخت وی متاهل ودارای سه فرزند بود ودر مشاغل آزاد مشغول به كسب و كار بود تا اینكه عبدالله در بیست و نهم آذر هزار و سیصد و شصت و یك در شهر ارومیه به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) مورد شناسایی و سوء قصد قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

103- درویش حاجیدر اول فروردین هزار و سیصد و سی و شش در اذربایجان غربی چشم به جهان گشود وی ساكن شهر ارومیه بود و تحصیلاتش تا دوره ابتدایی بود وی پدر سه فرزند بود كه در بیست نهم آذر هزار وسیصد وشصت وهشت درشهر ارومیه توسط نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین " ترور شد و جان باخت.

104- رمضان حمزه ای در بیستم فروردین هزار و سیصد و سی و هفت در استان هرمزگان دیده به جهان گشود وتا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سپاه پاسداران مشغول به كار شد وی متاهل و صاحب سه فرزند بود تا اینكه در بیست و نهم آذر هزار و سیصد و شصت و دو در شهر بندر عباس به دست نیرو های سازمان تروریستی مجاهدین خلق"منافقین" ترور شده و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

105- شهید جعفر رفیعی در نوزدهم تیرماه هزار و سیصد و چهل ویك در استان فارس به دنیا آمد.وی دارای سطح تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.محمد مجرد بود و درشیراز سکونت داشت.او سرانجام درسی ام آذرماه هزار و سیصد و شصت درشیراز در اثربمب گذاری عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید.

106- كاظم طاهری دربیستم تیرماه سال هزار و سیصد چهل وشش در استان تهران به دنیا آمد. وی دانش آموز دوره متوسطه بود. او در تهران سکونت داشت. كاظم سرانجام در سی ام آذرماه هزار و سیصد و شصت و دو در روبروی منزل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوءقصد واقع شده و به شهادت رسید.

107- شهید احد سرخ مرد در دهم خرداد ماه هزار و سیصد و سیزده در استان لرستان متولد شد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و شغل فروشندگی را برگزید.او متاهل وپدر چهار فرزند بود و دربروجرد سکونت داشت.و سرانجام در سی ام آذرماه هزار و سیصد و شصت ویك در شهرستان بروجرد مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و به فیض شهادت نایل شد.
.........................
منبع : پایگاه اطلاع رسانی قربانیان ترور

24 دی 92طبقه بندی: پرونده،  قربانیان خشونت و ترور ، 
برچسب ها: صمد شرایین، جعفر بهبودی، محمد غلام شاهی، محمد حقیقت زاده، سید ابراهیم حسینی سعدی، محمد تخته، اکبر دهقانی، غلامحسین محمدی، حسن ناصری، عبدالله عبدالله زاده،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی