نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

فرقه رجوی به انتهای آخرین مراحل تلاشی رسیده است و اینگونه تلاش های مذبوحانه نمی تواند از این فروپاشی جلوگیری نماید _ فرقه رجوی درپی ایجاد درگیری با جامعه جهانی وقربانی کردن اسیران وگروگانها می باشد چراکه تصور می کند قربانی کردن این افراد برایش سود بیشتری دارد.

تروریست بازنشسته

نگاهی به تلاش امریکا جهت انتقال اعضای کمپ حریه و تقاضای بیل وگلنگ برای سرنگونی از طرف فرقه رجوی (مجاهدین خلق)


الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، هجدهم مارس 2013

طی دوروز گذشته دوخبر منتشر گردید که گرچه ظاهرا ربطی بهم ندارند ولی ماهیتا بهم مربوط می گردند .

نخست دولت البانی اعلام کرد حاضر است به خاطر مسائل بشر دوستانه تعداد 210 نفر از متقاضیان پناهندگی درکمپ موقت حریه را بعنوان پناهنده درکشور خود بپذیرد وخبر دوم اینکه فرقه رجوی از اینکه دولت عراق بیل وکلنگ به اندازه کافی دراختیار ساکنان کمپ حریه قرارنداده به سازمان ملل شکایت برده است !

ایران اینترلینک باماخذ سایت BBC

گزارش نخست _ تلاش امریکا وسازمان ملل جهت انتقال اعضای فرقه رجوی به خارج از عراق

بنابراین گزارش درملاقاتی که بین سالی پریشا ( نخست وزیر آلبانی ) و باربارا لیف ( معاون وزیر امورخارجه امریکا ) و نماینده سازمان ملل مارتین کوبلر انجام گردید نخست وزیر آلبانی آمادگی کشورش رابرای پذیرش 210 تن از متقاضیان پناهندگی مستقر درکمپ موقت حریه اعلام نمود _ حضور نمایندگی های دولت امریکا وسازمان ملل دراین گفتگوها نشان می دهد که انجام چنین تصمیمی از طرف دولت آلبانی با حمایت امریکا وسازمان ملل انجام گرفته و به کلامی روشن تر امریکا تلاش می کند برخی از کشورها را تشویق نماید تا تعدادی از این متقاضیان را درکشور خود بپذیرند _ گرچه دولت آلبانی دلیل تصمیم خودرا دلائل بشر دوستانه اعلام نموده ولیکن از آنجا که دولت آلبانی در شرایطی نیست که بتواند هزینه های مادی وسیاسی این اقدام رابه پردازد لذا انجام چنین تعهدی بدون حمایت کامل امریکا وسازمان ملل تقریبا غیرممکن خواهد بود.

ضمن حمایت از این تصمیم دولت آلبانی باید انرا گامی مثبت جهت تعین تکلیف افراد درمانده وبی آینده ومفلوک درعراق ارزیابی نمود .

درمقابل شخصی که خودرا سخنگوی فرقه رجوی درکشور فرانسه ادعا نموده ضمن رد این تصمم اعلام کرده است که : ما پیشنهاد انتقال بخشی از این افراد را نمی پذیریم !

نامبره همچنین اعلام کرده است تنها دوگزینه مورد قبول است یا انتقال جمعی این افراد به امریکا ویا اروپا ویا بازگرداندن این افراد به کمپ تخلیه شده سابقا اشرف و پیگیری روند انتقال از آنجا به خارج از عراق .

این شخص به نکته دیگری اشاره کرده که قابل تامل است وآن اینکه ممانعت فرقه رجوی از انتقال متقاضیان به خارج از عراق دروغ ساخته نماینده سازمان ملل است

اگر تکه های این پازل را درست درکنار هم قراردهیم می توانیم علل ایجاد بن بست ایجاد شده از فرقه رجوی در روند حل پروسه انتقال این افراد به خارج را اینگونه فهرست کنیم

الف : گزینه اصلی رهبری فرقه رجوی دردرجه اول باز گرداندن این افراد به کمپ تخلیه اشرف جهت حفظ تشکیلات وجلوگیری فرار اعضای خود می باشد .

ب_ فرقه رجوی جهت جلوگیری از فروپاشی کامل تشکیلات مخالف پخش این افراد درکشورهای مختلف جهان است

پ_ اعضای فرقه رجوی دریک اقدام تشکیلاتی درگفتگوها با کمیساریا اعلام می کنند که حاضر به ترک کشور عراق نیستندو نماینده سازمان ملل اقدام تشکیلاتی را به سازمان ملل _ امریکا و اروپا گزارش نموده که این باعث خشم وغضب سران فرقه از مارتین کوبلر نماینده سازمان ملل گردیده است ودرهمین راست فرقه رجوی طی چند ماه گدشته پس از شکست در خریدن ویا تحت فریب قراردادن نماینده سازمان ملل ( مارتین کوبلر ) شدید ترین توهین ها وتهمت ها را نثار او نموده واین روند ادامه دارد .

بهرروی دوخواسته اعلام شده فرقه رجوی یعنی انتقال جعی به امریکا واروپا ویا بازگشت به اردوگاه سابقا اشرف هیچ کدام قابلیت اجرایی ندارند و صرفا وهدف فرقه رجوی از این درخواست ها ترس ووحشت ناشی از خروج انفرادی این اسیران از عراق ورسیدن آنها به دنیای آزاد است وبهمین از آنجا که جابجایی جمعی انها به خارج از عراق غیر ممکن است بنابراین بر بازگرداندن انها به کمپ تخلیه شده سابقا اشرف تاکید واصرار می ورزد .

عدم همکاری فرقه رجوی با سازمان ملل چه عواقبی دربر دارد ؟

بنا به گزارش های منتشره دراوائیل ماه مارس ملاقاتی بین نمایند سازمان ملل مارتین کوبلر و نخست وزیر عراق انجام گردبید که دراین ملاقات آقای نوری المالکی به کوبلر گفت : دولت عراق بیش از این وجود فرقه رجوی درعراق را تحمل نخواهد کرد _ مالکی گفت : حضور گروه تروریستی رجوی درعراق غیر قانونی وغیر شرعی است و از کوبلر درخواست کرد سازمان ملل درراستای انجام کامل قرارداد دسامبر 2011 تعجیل نماید _ درهمین راستا ده روز بعد درتاریخ ششم مارس 2013 مارتین کوبلر طی ارسال نامه ای برای مریم قاجار نوشت : دولت عراق حتی بیش از درخواست نماینده شما تورسلی درباره فروش اموال تعهد نموده ودرخواست ها را بر آورده کرده است ازاین رو افراد باقی مانده دراردوگاه عراق جدید باید آنجارا ترک نمایند _ کوبلر همچنین به مریم قاجار هشدار داد: دولت عراق درمورد تخلیه و تعطیل اردوگاه سابقا اشرف مسیر قانونی را دنبال می کند .

چنین هشداری درکنار شکایت دهقانان عراقی ساکن استان الخالص جهت بازپسگیری سرزمین های اشغال شده بوسیله فرقه رجوی سران اینگروه را درشرایط سختی قرارداده که هیچ راهی جز تمکین دربرابر دولت عراق ندارد وبهمین دلیل انفجارمشکوک درکمپ موقت لیبرتی را می تواند واکنش وطرح از پیش سازماندهی واجراشده این فرقه جهت مظلوم نمایی و جنجال آفرینی با درخواست خنده دار بازگشت به اشرف ! تلقی نمود _ طرحی که هیچگونه دستاوردی برای این فرقه به همراه نداشت چراکه امریکا وسازمان ملل واتحادیه اروپا جملگی بر خروج این فرقه از عراق تاکید نمودند .

بهرروی شرایط کنونی یعنی وقت کشی ویاغی گری درمقابل دولت عراق وسازمان ملل کوچکترین نتیجه ای برای این گروه دربر ندارد و دیر یازود مجبور است هم با انتقال بقایای فرقه از اشرف سابق وهم با انتقال فردی افراد ساکن کمپ حریه به خارج از عراق تحت نظر سازمان ملل وکمیساریا موافقت نماید چراکه دولت عراق مصمم به تخلیه کامل کمپ عراق جدید واخراج اعضای مستقر درکمپ موقت حریه از خاک خود می باشد _ بنابراین تداوم گردنکشی سران فرقه باعث خواهد شد دولت وارتش عراق از گزینه های مختلف را جهت راحت شدن از وجود این غده چرکین درداخل خاک خود استفاده ننماید.

گزارش دوم _ درخواست بیل وگلنگ از جانب فرقه رجوی جهت سرنگونی !

این مادربزرگ تروریست بازنشسته می خواهد بابیل وکلنگ رژیم را از کمپ موقت حریه عراق سرنگون کند !

تروریست پیر

درحالیکه سازمان ملل ودولت امریکا تلاش می کنند تا متقاضیان پناهندگی مستقر درکمپ حریه را به خارج از عراق منتقل نمایند فرقه رجوی طی ارسال نامه ای به سازمان ملل از دولت عراق شکوه وگلایه کرده که اجازه ورود بیل وکلنگ به کمپ موقت حریه را نمی دهد !

در آستانه انتقال آخرین گروه به کمپ موقت حریه سرکرده فرقه جهت توجیه این جابجایی گفت : شما از لیبرتی به تهران پلی خواهید ساخت ! _ و اکنون نیز تقاضای بیل وکلنگ می نماید وبدین ترتیب مشخص می شود که قراراست ساکنین بیمار وکهنسال وعموما درنوبت مرگ قرار گرفته فرقه رجوی درکمپ موقت حریه با بیل وکلنگ از کمپ موقت حریه طرح سرنگونی را به اجرا بگذارند ! .....

نتیجه = فرقه رجوی به انتهای آخرین مراحل تلاشی رسیده است و اینگونه تلاش های مذبوحانه نمی تواند از این فروپاشی جلوگیری نماید _ فرقه رجوی درپی ایجاد درگیری با جامعه جهانی وقربانی کردن اسیران وگروگانها می باشد چراکه تصور می کند قربانی کردن این افراد برایش سود بیشتری دارد _ پس بجاست تا دولت وارتش عراق دراولین فرصت با استفاده از ابزار عاری از خشونت بقایای این فرقه را از اردوگاه عراق جدید بیرون کشیده _ احکام تحت پیگرد قراردادن سران ترور را به اجرا گذاشته وجهت انتقال بقیه اعضا به خارج از عراق به امریکا هشدار دهد _ دولت عراق هشیار باشد که وجود این فرقه درعراق با عملیات تروریستی که منجر به کشته شدن مردم عادی وپلیس عراق می شود ارتباط مستقیم دارد ......

الف .مینو سپهر _ تلاشگر حقوق بشر وزنان 2013/03/17

کد شناسایی متن

PSCODE.IBN.NR:445992/03/2012/494AF

--------------

نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی

http://www.nasimerahaee.mihanblog.com

نظر، دیدگاه، انتقاد و پیشنهاد شما در باره مطالب، فیلم و مستند چیست؟

در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، بالاخص فرقه جهنمی رجوی ؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک (SMS) به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید.

ارسال مطلب به ایمیل دوستان و آشنایان را فراموش نکنید.

پست های "نوید رهایی " را در شبكه های اجتماعی داخلی ، خارجی فیس بوك، بالاترین، توئیتر و... به اشتراک بگذارید.

برای اطلاع رسانی، آگاهی دادن به نسل جوان و خنثی نمودن توطئه شیطانی و نقشه های شوم فرقه مخرب و ضد بشری رجوی؛ لینک کردن " نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی" در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان را در دستور کار قرار دهید.
با تشکر
نوید رهایی

 
طبقه بندی: زنان،  لیبرت نیوز،  افشاگری،  الف مینو سپهر، 
برچسب ها: تقاضای بیل و گلنگ، لیبرتی امریکا، فرقه رجوی، نوید رهایی،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی