نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 24 اردیبهشت 1392
خاطرات خانم نادره افشاری مربوط به سال 1373 می باشد؛ اما از آنجا كه موقعیت زن در گروه مجاهدین و سرنوشت رقت انگیز او را ترسیم می كند هم اكنون نیز خواندنی است. اغراق های مذهبی مسعود رجوی در مورد همسرش، كار را به جایی كشانده بود كه افراد متعصب و شدیداْ فناتیك سازمان، اینجا و آنجا می گفتند كه نام او در كتاب امام ششم شیعیان هم آمده است...

عشق ممنوع
خانم نادره افشاری : "عشق ممنوع" (1)
 

اغراق های مذهبی مسعود رجوی در مورد همسرش، كار را به جایی كشانده بود كه افراد متعصب و شدیداْ فناتیك سازمان، اینجا و آنجا می گفتند كه نام او در كتاب امام ششم شیعیان هم آمده است...


خاطرات خانم نادره افشاری مربوط به سال 1373 می باشد؛ اما از آنجا كه موقعیت زن در گروه مجاهدین و سرنوشت رقت انگیز او را ترسیم می كند هم اكنون نیز خواندنی است.

ذكر این نكته ضروری است كه با كلیه مفاد آن موافق نیستیم و بخصوص نسبت دادن عقاید متحجرانه رجوی به مذهب (اسلام یا مسیحیت) را صحیح نمی دانیم. با هم فشرده ای از كتاب خاطرات ایشان با عنوان "عشق ممنوع" را می خوانیم.


طلاق های اجباری
مسعود رجوی كه در سازمان مجاهدین (رهبر عقیدتی)خطاب می شود، با این تبلیغ پرشاخ و برگ فرقه ای كه همسرش مریم رجوی (سیمرغ رهائی) آن است و او با از خود گذشتگی و لطف انقلابی، این سیمرغ را به مردم تقدیم كرده است، در جریان صدور و جا انداختن فتوای طلاق های عمومی در اردیبهشت سال70 سعی می كرد عواطف و احساسات افراد تحت اختیارش را به سمت همسرش جهت بدهد.

به همین دلیل می كوشید با مهم جلوه دادن دو ازدواج و دو طلاق ظاهری او از این (سیمرغ)چهره ای بسازد تا بتواند او را با مطالبات و تمایلات انسانی افرادش معاوضه كند.

به همین دلیل در جلسات طولانی توجیه دلایل ایدئولوژیك زندگی بدون همسر و انتخاب و جانشین كردن رهیر به جای همسر و فرزند، می گفت: بیا و با من معامله كن. تو همسرت را به من بده و من هم (سیمرغ) را به تو خواهم داد. در واقع (رهبر عقیدتی مجاهدین)كه پدیده ای است شبیه هر رهبر عقیدتی دیگر در اعتقادات مذهبی، با سوء استفاده از اعتقادات مذهبی مردم، برای حفظ و تداوم اقتدار خود در سازمان مجاهدین و قطع همه وابستگی های انسانی افرادی كه قرار بود تمام عیار مكانیكی شوند، به انهدام خانواده و نفی این واحد اساسی اجتماع كمر بسته بود .اما در نهایت زیركی، ضمناْ بر سر افرادش منت می گذاشت تا به بهانه تقدیم (سیمرغ) به آنان، به خود بدهكارشان كند.

چرا كه در سازمان تحت استیلاو القای مسعود رجوی، همه باید به او بدهكار باشند و طلبكار بودن در حكم تمرد و تزلزل و حمل تناقض است!

درفضای جدیدی كه رجوی ایجاد و القاء كرده بود، مریم رجوی (بالاترین نقطه تكامل) و(نوك پیكان تكامل) معرفی و تلقی می شد. رهبر ازلی و ابدی سازمان مجاهدین سعی می كرد از طریق زیر فشار گذاشتن ذهن و عاطفه افراد به آنها القاء كند كه هر كس بتواند به (سیمرغ رهائی )وصل شود، می تواند بهشت را برای خود بخرد و سهم خود را به خدا و خلق بپردازد.

اغراق های مذهبی مسعود رجوی در مورد همسرش، كار را به جایی كشانده بود كه افراد متعصب و شدیداْ فناتیك سازمان، اینجا و آنجا می گفتند كه نام او در كتاب امام ششم شیعیان هم آمده است.

مریم رجوی در واقع عكس برگردان آقای رجوی است. می شود گفت او مردی است كه لباس زنانه پوشیده است. مجاهدین می گویند مریم در مسعود ذوب شده و تبلور اوست.خود او هم چنین می گوید. ذوب شدن در مبحث علمی، به این معنی است كه جسمی از حالتی شكل دار یا جامد به صورتی بی شكل یعنی مایع در آید و درظرفی جدید شكل آن ظرف را بگیرد وقیا فه آن ظرف را پیدا كند.وقتی می گویند مریم در مسعود ذوب شده است،یعنی كه چنین سرنوشتی پیدا كرده و مطلقاً تبدیل به شكلی شده است كه نه از خود هویتی دارد ،نه از خود اراده ای. تمام برنامه ها وطرحهای مسعود رجوی از سال 1364براین پایه استوار بود تاتمام مجاهدین را،اول به صورتی بی شكل درآورد، بعد آنها رادرظرف خود بریزید و شكل خاص خود را به آنها بدهد. رجوی ضمناً سعی كرد بااین شیوه ی عملی كه در تغییرات انسانی-مذهبی از آن استفاده می كرد ،علاوه بر مجاهدین وهواداران آنها سایر عناصر اپوزیسیون را هم از شكل بیندازد كه یا در او حل شوند ،یا بكلی از بین بروند.

بنابراین ،در دریافت علمی ،اجتماعی و روانشناسی قضیه،مریم دقیقاْ مختصات و مشخصات همسرش را پیدا كرده و عمیقاً یك(رجوی)شده است ،نه فقط به اسم. به همین دلیل هم هست كه حتی پس از صدور فتوای طلاقهای اجباری در سال هفتاد، همچنان نام فامیل رجوی را ،به جای قجر عضدانلو ،حفظ كرده است.حال آن كه بر مبنای همین طلاقهای ایدئولوژیك،دیگر همسر مسعود رجوی نبود و نمی توانست دیگر رجوی باشد.

این تغییر اسم ،البته وارد شناسنامه نمی شود ،اما همیشه و همه جا، هر زنی به محض ازدواج ،با نام فامیل شوهر مزین!!می شود.

این تبعیت سنتی، مذهبی ،به حدی است كه حتی اكثر زنان را با عنوان شغلی،دانشگاهی ،یا سنتی شوهر صدا می زنند.اگر شوهر دكتر باشد، به همسرش می گویند خانم دكتر ،اگر شوهر سرهنگ باشد به همسرش می گویند خانم سرهنگ،اگر شوهر مهندس باشد به همسرش می گویند خانم مهندس و اگر شوهر حاجی باشد ،به همسرش می گویند حاج خانم!داستان (رجوی) شدن مریم قجر عضدانلو اما،ظاهراْ این نبود،اما باطناْ و به قول خودشان در سقفی بالاتر ،ناشی از همین فرهنگ است. بنابراین،لزومی هم نداشت كه پس از صدور فتوای طلاقهای اجباری ،مریم به نام فامیل خود خوانده شود.

این بود كه در مرحله توجیه و اجرای فتوای طلاقهای اجباری هم،مثل هر مورد دیگری،به مثابه مكمل تغییر شكل یافته، یا در واقع بی شكل شده همسرش عمل كرد.

مریم رجوی به اعضاء و نیروهای سازمان تلقین می كرد كه پس از طلاق رها خواهند شد و به شكوفائی خواهند رسید، توضیح ایشان این بود كه زنان باید از قبر جنسیت ، یعنی ازدواج و خانواده و روند تكاملی زندگی بیرون بیایند تا بتوانند پرواز كنند و به (سیمرغ) یعنی خود ایشان، ملحق شوند.

مطلقاً نباید اندیشید كه این حرفها و این اعمال كه هنوز هم آقای رجوی از ابراز رسمی آن در جامعه هراس دارد، یك قصه مذهبی است یا از ذهن مذهبی قصه پرداز درآمده است .

رجوی ها عملاْ قصه ها را بازی می كنند و به قیمت در هم نوردیدن همه اصول و ازرشهای اجتماعی، وقایعی را پیش روی انسان معاصر می گذارد كه ممكن است به نظر خیلی ها، حكایت و داستان و قصه برسد، اما واقعیت دارد و این واقعیت هم به قدری تلخ است كه تلفات و عوارض انسانی مصیبت باری از خود به جا گذاشته است. مریم رجوی كه باید كمك می كرد تا فتوای جدید رهبر عقیدتی او به هر قیمتی به كرسی بنشیند، می دانست كه به دلیل شكستها، ناكامی ها و انحراف ها و خشونت های درونی و ویرانی هایی كه با اجرای طرح ها و نظریات رهبر عقیدتی پیش آمده و موجودیت آنها را به خطر انداخته است، هیچ راهی وجود ندارد مگر تلاش در ذوب كردن مذهبی افراد در وجود (رهبری)، زیرا ذهن آزاداندیش و محقق و خلاق یك مبارز، زیر بار این حد از تلقین و القاء مذهبی نخواهد رفت، بنابراین باید ذهن ها و اندیشه ها و تمایلات و عواطف انسانی افراد خود را به طور كامل تصرف می كردند تا پایه های استیلاء، سلطه جویی و قدرت طلبی (رهبری) در داخل سازمان را مستحكم كنند.

به همین دلیل، خانم عضدانلو سعی می كرد فتوای رهبر عقیدتی را جهانی قلمداد كند تا میزان غرور نسبت به طرح جدید و سایر طرح های ایشان را، در ذهن و قلب اعضای سازمان بالا ببرد.

این بود كه می گفت: فتوای رهبری، یعنی بی اهمیت كردن واحد خانواده و وصلت و زایش و زائیدگی، تنها راه نجات زنان جهان است و این اندیشه بزودی جهانی خواهد شد. حال آنكه این روش قبلاْ در دیرها و صومعه های مسیحی وجود داشت و جز دیوانگی و فساد نتیجه ای به بار نیاورد و به جای جهانی شدن مورد نفرت جوامع متمدن قرار گرفت.

نویسنده: خانم نادره افشاری
ادامه دارد...
............................
منبع: ایران دیدبان طبقه بندی: آرشیو 92 ،  زنان،  نجات یافتگان،  نقض حقوق اعضاء، 
برچسب ها: نادره افشاری، خاطرات نادره افشاری، عشق ممنوع،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی