نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 4 تیر 1392
بعـــد جنگ و آن فــــــــروغ جاودان    رهبـری از کسر نیـــرو شــــد غمـــــان
رفت در جمع اسیـــــران تا کنــــــد     عـــده ای پیـــرو بــــرای یک نبــــــــــرد
گفت آری گـــر شویــد همــراه من     ســوی ایــران میــروم یک مــاهــه من
یک هـــزار و پانصــــد از آنها به دام     پـا نهـادنــد و شـدنــــــدی خــام خـــام
بینه های مریم

اندر توصیف جذب اسیران جنگی به سازمان

 
          چــون تــــوازن در قــــوای ما نبـــود                     رهبـــری در ارتباطش بــــد خمــــــــود
          تا که فکــری نو به ســـر او پــرورید                     دامـــــن جمـــــع اسیـــــران را دریـــــد
          قبل هــر چیــزی به هــر بـرنامه ای                    او نمایش داد هــــــر شب دانــــــه ای
          او نشان می داد از سیما خورشت                    یا کـه آشپـــزخانه را همچـــون بهشت
          گه نشان میــداد دیگ و گـه غــــذا                     تا کنـــد شایـــــد اسیـــــران را رضـــــا
          آن اسیــــران را و بعثیها فــــــــزون                    بـی غـــــذائی داده تا گــــردنــد زبــون
          هم نبـــــود آری پزشکـــــی درد او                     تا کنــــــــد درمـــان ، ببنـــــدد زخم او
          چون امیــدی او به آزادی نـــداشت                    بهــــر آزادی به ارتش رو گـــــــــذاشت
          بعـــد جنگ و آن فــــــــروغ جاودان                     رهبـری از کسر نیـــرو شــــد غمـــــان
          رفت در جمع اسیـــــران تا کنــــــد                     عـــده ای پیـــرو بــــرای یک نبــــــــــرد
          گفت آری گـــر شویــد همــراه من                     ســـوی ایــران میــروم یک مــاهــه من
          یک هـــزار و پانصــــد از آنها به دام                      پـا نهـادنــد و شـدنــــــدی خــام خـــام
          چون سیاهی لشکری بـر پـا نمـود                     زان سیـاست او بســی غـوغا نمــــــود
          هم تـــوازن در قــــــوا ایجاد گشت                     هـم که صاحبخانه شد خشنود ومست
          بــا ورود آن اسیـــــــران در مقــــــر                     ســــوره کـــوثـــر بخوانـــدی مستمــــر
          یافت مصداقــی دروغین نـــــــزد او                     آن هــــواداران شـــدنــــدی شـــــــادرو
          چونکه پیوستند اسیران ، گفته بود                    بینه از بهـــــر مــــریم شـــــد وجـــــــود
          لیک اربابش هــــــوای تـازه داشت                     بـر تجاوز میل بـــــــی انــــــدازه داشت
          بر کویت این بار طغیان کــــــــرد او                      ملک آنـــان را چه ویـــــران کـــــــــرد او
          پس به ایــــران او به داد باج سبیل                     آن اسیــران رو به ایــــــران شد گسیل
          چون رها دیدنـــد اسیرا ن دوستان                     جمله خـــواهان خـــــروج از ســــازمان
          هم چو میدانست اسیــران میروند                     ننگ و خفت را نثــــــــــــــــارش میکنند
          رهبـــری با یک پیامی دست پیش                      او گــرفت و گفت آزادنــــد پیـــــــــــش
          با اسیـــران دگـــر راهـــی شــوید                      ســوی ایـــــــــران و سـلام از ما بـــرید
          جملگــی آری اسیــران آن زمـــان                      خــوردن و خـــوابیدن و بـــردن عیـــــان
          اطلاعاتــــی گــــران از جمع مـــــا                      نــــزد دشمن تا بشد مشـــــرف به مــا
          چون اسیران جمله رفتند از عـراق                     بـــا گـــذشت چنـــد روزی از فــــــــراق
          او به جمعی خشم خود ابـراز کـرد                      شمـه ای از انـــدرونــــش فــاش کـــرد
          گفت آری از زبــــالـــــه این مقـــــر                      شــد رهــا و پــاک و مــاهــا مفتخــــــر
          مــریــم دجــاله گفتـــا ایـــن سخن                     خــانــه را جــارو زدیــــم ما از فتــــــــن
           شـــد بــدین صــورت تمام بینــــــه                     چــون زبــالـه نـــزد مسعود و ننـــه

منبع: ذره بینطبقه بندی: آرشیو 92 ،  شعر، 
برچسب ها: شعر بینه های مریم،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی