نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 1392
برای شناخت فرقه تروریستی رجوی (سازمان مجاهدین خلق)، ضمن مطالعه تاریخچه آن از بدو تاسیس تا کنون، بایستی به پایگاه اجتماعی آن در جامعه توجه کنیم. پایگاه اجتماعی(Status) اصطلاحی است که در جامعه‌شناسی به تفاوت‌های میان گروه‌های اجتماعی از نظر احترام یا اعتبار اجتماعی اطلاق می‌گردد. پایگاه به ارزیابی‌های ذهنی افراد از اختلافات اجتماعی بستگی دارد. پایگاه به وسیلهٔ شیوه‌های گوناگون زندگی گروه‌ها تعیین می‌گردد. احترام اجتماعی می‌تواند مثبت یا منفی می‌باشد.

پایگاه اجتماعی(Status)

پایگاه اجتماعی فرقه رجوی

برای شناخت فرقه تروریستی رجوی (سازمان مجاهدین خلق)، ضمن مطالعه تاریخچه آن از بدو تاسیس تا کنون، بایستی به پایگاه اجتماعی آن در جامعه توجه کنیم.

هر جامعه سازمانى است که از گروه‌هاى مختلفى که هر یک عهده‌دار فعالیت‌هاى معینى هستند تشکیل شده است. از این‌رو هر جامعه‌اى صرف‌نظر از آنکه در چه مرحله‌اى از تکامل خود باشد داراى تقسیمات متعددى است و تفکیک اجتماعی (social differentation) در آن صورت مى‌گیرد.  
 
به این معنى که در هر جامعه‌ای، افراد انسانى از لحاظ، حرفه و شغل، اختیار و قدرت، احراز حیثیت و اعتبار، نفوذ، عادت، علاقه، ویژگى‌هاى فرهنگى (گرایش‌ها و نگرش‌ها، ارزش‌ها، اعتقادات و غیره) با یکدیگر تفاوت دارند. 
 
بدین جهت در سازمان و فعالیت‌هاى گروهى و الگوهاى روزانه زندگی، از لحاظ موقعیت اجتماعى به پایه‌هاى مختلف و کارکردهاى متفاوت تقسیم مى‌شوند. این تقسیم‌بندى که براساس تمایز نقش‌ها و کارکردهاى اجتماعى صورت مى‌گیرد تفکیک اجتماعی نامیده مى‌شود که براى بقاء و حیات جامعه ضرورت دارد.

پایگاه اجتماعی(Status) اصطلاحی است که در جامعه‌شناسی به تفاوت‌های میان گروه‌های اجتماعی از نظر احترام یا اعتبار اجتماعی اطلاق می‌گردد. پایگاه به ارزیابی‌های ذهنی افراد از اختلافات اجتماعی بستگی دارد. پایگاه به وسیلهٔ شیوه‌های گوناگون زندگی گروه‌ها تعیین می‌گردد. احترام اجتماعی می‌تواند مثبت یا منفی می‌باشد.

پایگاه اجتماعی عبارت از موقعیتی است که فرد در سلسله مراتب اجتماعی در ارتباط با اهمیت ارزشی که نقش اجتماعی وی در جامعه دارد,بدست می‌آورد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه هر جامعه‌ای در ارتباط با نقش های اجتماعی اعضایش دارای سلسله مراتبی است, لذا افراد بر حسب اهمیت و ارزشی که نقش آنها در جامعه داراست . در رده ‌های بالای سلسله مراتب یا در رده‌های پایین قرار می‌گیرند و به همین عامل افرادی که در این افرادی که دارای نقش های متعددی در جامعه هستند. پایگاههای اجتماعی متفاوتی نیز دارند.

گروه‌های بلندپایه که دارای امتیازات مثبت هستند؛ همه گروه‌بندی‌هایی را در برمی‌گیرند که در نظم اجتماعی از اعتبار اجتماعی بالا برخوردارند.گروه‌های پاریا، گروه‌هایی دارای امتیازات منفی هستند. این گروه که پایگاه اجتماعی ضعیفی دارند؛ از بهره جستن از فرصت‌هایی که دیگران از آن بهره‌مندند؛ محروم مانده‌اند.

پایگاه اجتماعی را نیز همانند نقش اجتماعی می‌توان به پایگاه محول, انتسابی, محقق و اکتسابی تقسیم نمود . ذکر این نکته ضروری است که هر فرد علاوه بر پایگاههای متفاوتی که در سطح جامعه در ارتباط با نقش هایی که ایفاء میکند دارد، دارای یک پایگاه عمومی نیز هست که آنرا پایگاه طبقه‌ای گویند و تعلق فرد را به طبقه‌ای خاص با پاره‌ فرهنگی خاصی نشان می‌دهد.

پایگاه مترادف Statut در زبان فرانسه از ریشه لاتین Statuere (مستقر و برقرار كردن) گرفته شده است. پایگاه اجتماعی، توجه و ارزشی است كه جامعه برای نقش اجتماعی فرد، گروه و طبقه اجتماعی قائل است.
لینتن می گوید پایگاه آن اعتبار اجتماعی و جایی است كه هر كس در ساخت اجتماعی اشغال می‌كند و آن را حفظ یا سعی در نگاهداری آن در نظر دیگران دارد. بنابراین جایی كه یك فرد خاص در نظامی مخصوص و در زمانی معین اشغال می‌كند، پایگاه او در قبال این نظام خوانده می‌شود.
پایگاه اجتماعی را شماری از عوامل تشكیل می‌دهند كه در هر مورد نیز تنوع می‌پذیرند، نظیر شغل، مالكیت ارضی درآمد، قدرت و تعلق قومی.
پایگاه اجتماعی در حالی كه معلول عواملی است، خود سبب و عامل گردهم آیی و شكل پذیری و تدوین گروه‌ها، قشرها و طبقات اجتماعی است. در جامعه اجزا و عناصر (قشرها، طبقات و ...) در عین داشتن وحدت ساختی و كاركردی دارای كثرت نقش‌ها هستند. ارزشی كه جامعه برای نقش‌های اجتماعی قائل می‌باشد نسبت به هر زمان یا مکانی متفاوت و متنوع است و دگرگونی می‌پذیرد. از آنجا كه ارزش‌ها ثابت نمی‌مانند، پس پایگاه‌های اجتماعی نیز از ثبات دائمی برخوردار نیستند.
پایگاه اجتماعی همانند نقش دارای جنبه‌های عینی است كه شماری از عناصر خارجی قابل مشاهده و به رسمیت شناخته شده مشخص كننده آنند و هم جنبه‌ای ذهنی كه با بیان خود فرد در باب وضع اجتماعی كه به تصور خود احراز كرده و یا نقشی كه فكر می‌كند ایفای آن را به عهده دارد، قابل تمییز است. پایگاه‌ها از لحاظ اعتبار و ارزش متفاوتند.
اعتبار واژه‌ای نسبی است كه به فراخور عضویت، همنوایی و هماهنگی فرد یا گروه یا گروه‌های اجتماعی دیگر تعیین می‌شود. اعتبار همچنین بر اساس باورها، پنداشته‌ها، هنجارها، رسوم و میزان آگاهی افراد و گروه‌ها متفاوت است.

 انواع پایگاهها:
1- پایگاه انتسابی یا محول (Ascribed status): پایگاهی که نتیجه موقعیتی است كه فرد در آن متولد می‌شود.

2- پایگاه اكتسابی یا محقق (Achived status): پایگاهی که نتیجه تلاش فردی است

پایگاه‌های انتسابی و اكتسابی پایگاه‌های آرمانی هستند.
 
پایگاه‌های خود به خودی:
این پایگاه‌ها شالوده رسمی و قانونی ندارند بلكه به خاطر بعضی خصلت‌های فردی به افراد داده می‌شوند.
 
پایگاه متجانس:
اگر پایگاه‌های متفاوتی كه فرد در اختیار دارد با هم همگن باشد به آنها پایگاه متجانس می‌گویند.

پس با شناخت مختصر در باره پایگاه اجتماعی فرد، گروه، سازمان و فرقه در جامعه، می توان به عدم  پایگاه اجتماعی فرقه تروریستی رجوی در ایران پی برد.
پرونده سیاه
 
 طبقه بندی: آرشیو 92 ،  آشنایی با فرقه رجوی،  نگاه، 
برچسب ها: پایگاه اجتماعی(Status)، فرقه رجوی،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی