نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

من در اسارتگاه اشرف بودم و روابط این فرقه مرا بیمار کرده بود استراحت کردن برایم ممنوع بود روزی چندین زن تحریک شده به خوابگاه من  حمله کردند با زورمرا می خواستند به جلسه اجباری فرمانده تشکیلات اشرف به اسم فائزه محبت کار(مهنازمحبت کار)ببرند من مخالفت کردم آنها دستها وپاهایم را به زمین کشیدند وبا درد ورنج به جلسه۱۵۰نفری تشکیلات بردند …

مریم رجوی منادی برده داری نوین نه منادی آزادی زنان

مریم رجوی منادی برده داری نوین انسان بویژه زنان می باشد نه منادی آزادی زنان

 وقتی پیام مریم رجوی بمناسبت روز جهانی زن را خواندم هر جمله آن گویا شکنجه روحی واذیتی برای من وهرجداشده ازتشکیلات فرقه سازمان مجاهدین وخانواده ها وهرانسانی(مانند آقایان کریم قصیم وروحانی) که روزی با این فرقه کارمی کرده اند، است .

وقتی مریم جوی خود را منادی: آرمان برابری ،کانون رهایی،جنبش برابری ،مبارزه با زن ستیزی ،مبارزه با سرکوب زنان،و اکثریت عظیمی از زنان حتی صاحب جسم و جان و عاطفه و اندیشه و سرنوشت خود نیستند وزنان ازاداره سرنوشت خود حذف می شوند.

 این جملات صدوهشتاددرجه متضاد با مناسبات وروابطی وسخنانی بود که در تشکیلات فرقه سازمان مجاهدین برمن وما گذشته واکنون متاسفانه همچنان حاکم بر روابط ومناسبات تشکیلاتی و برده داری نوین این فرقه می باشد .

 در مناسبات این فرقه من فقط به چند نمونه از خاطراتم می پردازم :
 من در اسارتگاه اشرف بودم و روابط این فرقه مرا بیمار کرده بود استراحت کردن برایم ممنوع بود روزی چندین زن تحریک شده به خوابگاه من حمله کردند با زورمرا می خواستند به جلسه اجباری فرمانده تشکیلات اشرف به اسم فائزه محبت کار(مهنازمحبت کار)ببرند من مخالفت کردم آنها دستها وپاهایم را به زمین کشیدند وبا درد ورنج به جلسه۱۵۰نفری تشکیلات بردند این درحالی بود که من ازدرد گردن وکمر وزانوهایم بسیار زجرمی کشیدم درآن جلسه من مخالفت کردم اجیرشدگان فرقه مرا برروی صندلی بازورنشاندن اجبارچنان بود که عمده لباسهای مرا ازتنم خارج ساختن وبرای مرعوب ساختن من گفتند ما داریم فیلم برداری می کنیم!!! ویک نفردستهایم را به طرف زمین می کشید با اینکارشدت درد گردنم بیشتر می شد هرچه اصرارمی کردم که گردنبند طبی مرا به من بدهند آنها ازاینکار برای شکنجه بیشترمن خوداری می کردندهمزمان فرمانده تشکیلات اشرف که پشت میزی نشسته بود ودربلندگوفحش وناسزا می گفت وبه این شکل نفرات حاضر درجلسه را علیه من تحریک می کرد یکی اززنان اجیر شده پدی راکه درگوش چپم که عفونت شدیدی داشت گذاشته بودم راخارج کرد ودرگوشم فریاد زد که توچه بیماری هستی که اینقدرمقاومت می کنی ؟!!! این شکنجه ها ۶ساعت طول کشید وبه زور ازمن تعهد نامه گرفتند این شکنجه ها فقط یک بار نبود روزانه با روشهای مختلف اعمال می شد ومشابه این شیوه شکنجه را چند بار درجلسه زهره قا ئمی که جانشین مسئول اول سازمان بود برروی من اعمال کردند روزانه هم زنانی اجیرشده بنام مهری علیقلی (حنانه علیقلی)وانیسه گلشاهی وفریبا شیروانی مرا کنترل می کردند مانع رفتن به نزد پزشک می شدند وشکنجه های بسیاری که بدلیل طولانی شدن این مطلب درآینده به آن می پردازم.

 درواقع یک زندانی با اعمال شاقه روی من اعمال می شد حتی تا رفتن به دستشویی نیزمرا کنترل می کردند بدلیل اینکه فهمیده بودند من نمی خواهم درسازمان بمانم میخواهم فرارکنم .

 آری این نمونه ای ازبرابری زنان و مبارزه با زن ستیزی مریم رجوی وفرقه اش بوده وهست .نمونه دیگری ازشخص مسعودرجوی میگویم درجلسه ای مسعودرجوی درساختمان ۴۹در اشرف ویژه زنان لایه دوم شورای رهبری برگزار کرد این جلسه در غیاب فیزیکی  وی وازطریق تلفن بود مژگان پارسایی جانشین مسعود رجوی اززبان مسعود رجوی درپاسخ به زنان معترض درون تشکیلات برروی تابلو نوشت : مسله اینست ناموس یا بی ناموس رجوی می گفت من شوهرشما همه زنان هستم اعتراض شما یعنی بی ناموسی !!! .مسعود رجوی با شیوه برده داری نوین وبا تحدید به زنان گفت اعتراض درون شما نشانه شیطان درون شما است وحول این موضوع صحبت کرد را با شیوه های چندگانه از مغزشویی وتحدید همراه بودوبا فضای رعب ووحشت نفرات را مجبور می کرد پشت بلندگو حرف های ساختگی ناشی از ترس بزنند به دنبال آن هم نمایش آوازخوانی برخی زنان را به راه انداختند که ازرجوی تمجید بگویند .

 درهمین جلسه مارینا سراج با نام تشکیلاتی فا ئزه را درحالیکه ازشکنجه های قبلی وآمپول های درهم شکننده برای اوواعتراضش استفاده کرده بودند تعادل نداشت با همراهی یک زن دیگرپشت میکروفون آوردند ومسعود رجوی به او گفت حاضری با من کشتی بگیری ؟!! این درحالی بود که مارینا قبل ازاین خانمی ورزشکار وقوی بود بدین وسیله مسعود رجوی گفت این سرنوشت هرزنی درفرقه اش است که اعتراض کند وبخواهد سرنوشت خودش را خودش اداره کند !!! آری مریم رجوی همیشه گفته بود که شما متعلق به رهبری هستید ومتعلق به خودتان نیستید .آری اینگونه مریم رجوی منادی آزادی زنان این الگویی است که مریم رجوی ابتداء درفرقه اش بنام سازمان مجاهدین واشرف ولیبرتی اجراء کرده است وحال در سخنرانی اش برای زنان ایران وجهان الگو می کند .

 خاطره ای دیگری از عاطفه مریم رجوی برای زنان سازمانش دارم .


 روزی سرور فقهی یکی از خانم های معترض شورای رهبری را در سالن غذاخوری اشرف با شوک وشگفتی دیدم که یکی از چشمانش فقط کاسه خون است از وی پرسیدم چی شده است ؟!!! این خانم با طنزتلخی گفت این محبت وعاطفه مریم رجوی است متوجه شدم این بلارا در جلسه شورای رهبری با دستور زهره قا ئمی برسراین خانم آورده اند .البته داستان این خانم معترض وشجاع مفصل است واکنون نمی دانم چه سرنوشتی ودر کجا دارد که انشاء الله آینده به آن می پردازیم وکشتن زنان ودختران معترض در سازمان با نام خودکشی که نمونه آن خانمها مهری موسوی ومینوفتح علی و…دختری بنام( فا ئزه) مرجان اکبری است . و نیزلیست ۱۰۰نفری اززنان مقطوع النسل شده در سازمان که قبلا به آن پرداخته ام والبته لیست بیش از۱۰۰نفر می باشد که در آینده باید آنرا تکمیل کردونمونه ها مانند یک جریان منسجم ازمغزشویی وبرده داری نوین دراین فرقه وبدستور مستقیم مسعود ومریم رجوی اعمال شده است که نیاز به کتابی قطوردارد .فقط دراین مطلب من خواستم به مثابه قطره ای از دریا چند نمونه از برده داری نوین مریم رجوی وفرقه مجاهدین را بیان کنم و الا این قصه سر دراز دارد.

2014/03/07 by Iran Interlink
زهرا سادات میرباقری
زنان ایران، هفتم مارس ۲۰۱۴

......................................
نوید رهایی
16 اسفند 1392طبقه بندی: جداشدگان از فرقه رجوی،  آرشیو 92 ،  زنان،  مناسبت ها،  نقض حقوق اعضاء،  خانم زهرا سادات میرباقری، 
برچسب ها: زهرا سادات میرباقری، زنان ایران، برده داری نوین، روز جهانی زن،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی