نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

مرتبه
تاریخ : جمعه 1 فروردین 1393
دولت امریکا جهت پذیرش تعدادی از افراد این فرقه در خاک خود شرط انحلال رسمی را گذاشته است. بهرصورت امریکا و عراق موظف هستند در اولین فرصت به این گروگان گیری فرقه رجوی پایان داده و جان اسیران بیمار و هستی باخته را از چنگال خونین سرکرده فراری فرقه نجات دهند ...


درخواست ۴۳۲ نفر ازاسیران فرقه رجوی جهت بازگشت به ایران
درخواست ۴۳۲ نفر از اسرای فرقه رجوی جهت بازگشت به ایران

  امریکا و عراق _ ” گروگان گیری” فرقه رجوی

مقدمه:
همه می دانند ومی دانیم که وجود تشکیلات فرقه رجوی در عراق پس از توقف جنگ و اتش بس بین طرفین درسال ۱۳۶۷ هیچگونه توجیهی نداشته است _ این بی مناسبتی پس از تسلیم و تحویل سلاح درسال ۲۰۰۳ دوچندان گردیده وپس از اخراج نیروهای اشغالگر امریکا از عراق زیانبار گردیده است _ پس از خروج نیروهای امریکایی ازعراق دولت امریکا به عراق قول داد تا نسبت به انتقال این افراد از خاک آنکشور اقدام نماید _ این قول وقرار بیش از دهسال است بطول انجامیده ولیکن متاسفانه معضل وجود این فرقه تروریستی همچنان لاینحل مانده است _ بی عملی امریکا واروپا باعث گردیده سرکرده فراری فرقه از این افراد بعنوان فدایی ودیوار گوشتی استفاده نماید _ دولت امریکا گرچه خودرا درظاهر موظف به حل این مشکل نشان می دهد ولیکن درعمل حتی حاظر نیست کسانی راکه قبلا موقعیت اقامت درآنکشوررا دریافت کرده اند درخاک خود پذیراباشد _ امریکا درمورد این فرقه تروریستی چه موضعی دارد موضوعی است که این نوشته مورد بررسی قرار گیرد .
 
درخواست های دولت امریکا از فرقه رجوی : ” کم تر ازاعلام انحلال رسمی قابل پذیرش نیست “
 
درسال ۲۰۱۰ ” لورنس جی باتلر” دیپلومات امریکایی ماموریت یافت تا با گفتگو با سران این گروه درکمپ تخلیه شده اشرف آخرین موضع دولت وقت امریکا را به آگاهی آنها برساند _ خواست این دیپلومات امریکایی سریح وروشن بود ودرچند بند خلاصه می گردید که عبارت بودند از _
 
۱_ اعلام رسمی انحلال سازمان مجاهدین _
 
۲ _ جابجایی درخاک عراق و تحویل اردوگاه اشرف_
 
۳ _ درخواست انفرادی پناهندگی از جانب اعضای این گروه از کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان_
 
گرچه از قول ” مابه ازای ” امریکا درمقابل این درخواست ها خبری منتشر نگردید ولیکن همانگونه که بعدها مشخص شد خط زدن نام این گروه از لیست گروه های تروریستی بی شک یکی از این قول های متقابل بوده است
 
سران فرقه رجوی گرچه ظاهرا باهیچ یک از درخواست های امریکا درآن زمان موافقت نکردند ولیکن امریکا تلاش کرد با استفاده ا ز ظرفیت سازمان های حمایتی بین المللی از جمله همیاری سازمان ملل (یونامی ) _ صلیب سرخ و کمیساریا خواسته های خودرا برسران این فرقه تحمیل نماید و درهمین راستا بندهای یکم ودوم علیرغم ” خون بازی” فرقه رجوی به اجرا در آمدند.
 
ولیکن بند یکم درخواست امریکا یعنی اعلام انحلال تشکیلات فرقه رجوی گرچه هنوز به اجرا درنیامده و بنظر می رسد یکی از دلائل انتخاب مشاور دبیرکل سازمان ملل ( جین هات لول) جهت گفتگو با سران فرقه رجوی درعراق پیرامون همین درخواست باشد
 
بنا برگزارش ها این مشاور سازمان ملل چندین بار به کمپ آوارگان لیبرتی مراجعه نموده وبا سران مستقر درعراق درباره مسائل این فرقه وهمچنین مسئولین دولت آنکشور از جمله آقای هوشیار زیباری گفتگو کرده است _
 
علائم هویدا شده پیرامون این فرقه درامریکا بخوبی نشان می دهد که امریکا همچنان بر انحلال رسمی این فرقه پای فشاری می نماید _ سئوال حقوق بگیر فرقه رجوی درکنگره امریکا ( ایلیانا رز ) و پاسخ جان کری به این نماینده کنگره می تواند این واقعیت رابه اثبات برساند .
 
ایلیانا رز : درنامه ای به پرزیدنت اوباما از او خواسته ایم که دولت طرح اهدای موقعیت پناهندگی لیبرتی که واجد شرایط هستند را درنظر بگیرد
 
جان کری : ما یک نماینده ویژه برای این موضوع تعین کردیم _ مااینجا با یونامی و وکمیساریای سازمان ملل ودولت عراق کار می کنیم _ اما اکنون کاخ سفید و وزارت امنیت داخلی و سایر آزانس های مربوطه درحال رسیدگی به این موضوع هستند و ممکنست ما تعدادی از این افراد را بپذیریم .
 
تدپو (حقوق بگیر دیگر فرقه رجوی ) : چه زمانی قرار است در این مورد تصمیم گیری شود ؟
 
جان کری : آژانس امنیت داخلی _ کاخ سفید و قوه قضائیه مشغول بررسی این موضوع هستند که آیا ین کار قابل انجام است ؟ براثاث قضاوت ما وبسته به اینکه چه تعداد از این افراد قابلیت انتقال را دارند درحال تصمیم گیری می باشند
 
بازخوانی _ همانگونه که دردراین جلسه پرسش وپاسخ مشخص است فرقه رجوی موفق شده است با سرازیر کردن ملیونها دلار از هدیه های مزدوری صدام درجیب چند سناتور امریکایی با گردن کج از دولت امریکا تقاضا کند تعدادی از اسیران کمپ آوارگان لیبرتی را درخاک امریکا بعنوان پناهنده بپذیرد ولیکن وزیر امور خارجه انکشور درپاسخ با وعده سرخرمن ” دریک موضع گیری به زبان غیر دیپلوماتیک می گوید : موضوع به این سادگی ها نیست _ منتظر گزارش نماینده خود درعراق هستیم تا درصورتیکه قوانین امریکا اجازه بدهد تعدادی از این افراد را درخاک خود بپذیریم .
 
ولی براستی مشکل درکجاست ؟ مگر نه اینکه وزارت امور خارجه چندی پیش گفته است اینها دیگر تروریست نیستند ( ؟ ! ) مگر نه اینکه فرقه رجوی موفق شده است بانام پوششی خود در امریکا دفتری را بگشاید ؟ پس گره کار کجاست ؟
 
دراین جا کاملا مشخص می شود که امریکا برشرط اولیه خود که از زبان لورنس جی باتلر درسال ۲۰۱۰ به سران فرقه رجوی ارائه کرده همچنان اصرار می ورزد : ” فرقه تروریستی رجوی باید رسما منحل گردد “
 
گرچه امروزه از سازمان مجاهدین و ارتش مزدور صدام تنها اسکلت پوسیده ای بیشتر بجا نمانده و این گروه منفور کاملا از هم پاشیده است ووجود خارجی ندارد ولیکن دولت امریکا با توجه به سوابق جنایت ها وترور های این گروه بااین نام مشکل داشته وتلاش می کند سران اینگروه را تشویق نماید که به همان نام مستعار شورای مقاومت بسنده نموده واز القاب قبلی خود فاصله بگیرد
 
درحقیقت دولت امریکا جهت پذیرش تعدادی از افراد این فرقه درخاک خود شرط انحلال رسمی را گذاشته و بگونه ای پنهان از جانب نماینده خود این درخواست را همچنان تکرار می کند _ فرقه رجوی گرچه تلاش می کند طی چندسال گذشته تنها از نام پوششی خود استفاده می کند ولیکن تاکنون این شرط را نپذیرفته است و بهمین دلیل امریکا نیز حصول این درخواست گامی دراین راه برنخواهد داشت
 
گروگان گیری فرقه رجوی با استفاده از حدود سه هزار نفر اسیر بیمار در عراق
 
همانگونه که مدارک ومستندات نشان می دهند گفتگوهای پیدا و.پنهان امریکا با سران فرقه رجوی که از سال ۲۰۱۰ شروع شده همچنان ادامه دارد _ حال سئوال اینجاست که فرقه رجوی بااین پریشانحالی ودرماندگی وعجز وناتوانی در مقابل امریکاچه طرحی را روی میز گذاشته که این گفتگوها به نتیجه نمی رسند ؟ پاسخ یک کلام بیشتر نیست وآن گروگان گیری نزدیک به سه هزاردرکمپ آوارگان لیبرتی است _
 
جان وهستی اسیران کمپ لیبرتی تنها حربه سرکرده فراری فرقه جهت وقت کشی و مقاومت درمقابل خواست دولت عراق وامریکا می باشد _ نباید فراموش کرد که این فرقه خودسوزی تشکیلاتی سال ۲۰۰۳ دراروپا را درپرونده خود دارد ولذا این احتمال بسیار بالاست که سرکرده فراری درحال مرگ فرقه تهدید کرده است که درصورت تلاش برای دستگیری شکنجه گران وسران ترورتحت تعقیب بجا مانده درعراق ” فرمان خود سوزی تشکیلاتی صادر خواهد کرد”
 
و بهمین دلیل ممکن است دولت های امریکا و عراق جهت جلوگیری از یک فاجعه انسانی درجمع کردن بقایای نمایش فرقه رجوی درعراق مدارا گری پیشه کرده باشند تاشاید این تبهکار دیو.انه فراری به سرعقل امده ودست از گروگان گیری بردارد .
 
بهرصورت امریکا و عراق موظف هستند در اولین فرصت به این گروگان گیری فرقه رجوی پایان داده و جان اسیران بیمار و هستی باخته را از چنگال خونین سرکرده فراری فرقه نجات دهند

الف مینو سپهر
زنان در اسارت فرقه رجوی

۲۰۱۴/۰۳/۱۹
..........................................
نوید رهایی
01 فروردین 1392
 طبقه بندی: آرشیو 93،  الف مینو سپهر،  نجات یافتگان،  زنان، 
برچسب ها: امریکا و عراق، گروگان گیری، فرقه رجوی، مینو سپهر، نوید رهایی،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی