نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
مرگ تدریجی فرقه تروریستی رجوی در آلبانی

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 20 مرداد 1393
آیا شرایط بسته ی عراق و انزوای بین المللی این کشور از یک طرف و عدم تحقق وعده و وعیدهای مسعود رجوی و قادر نبودن وی به پاسخگویی باعث ایجاد زمینه برای تشدید روند اختناق در مجاهدین و سرکوب شدید نیروها نشد؟

سئوالات آقای ایرج مصداقی از مسعود رجوی

آقای ایرج مصداقی، یکی از عناصر سابق تشکیلات اروپایی سازمان مجاهدین خلق بود. سال 92 شاهد مواضعی شدید و محکوم گرایانه علیه شخص مسعود رجوی و ... که آن را درقالب گزارشی به اسم " گزارش 92 " و بیش از 100 صفحه منتشر نمودند ... 

سئوالات ایرج مصداقی از مسعود رجوی

آقای ایرج مصداقی، یکی از عناصر سابق تشکیلات اروپایی سازمان مجاهدین خلق بود . که در روزگاری نه چندان دور گفتگو و مصاحبه های  متعددی را با تلویزیون های  فارسی زبان و اروپایی داشته اند و تمام قد مدافع تشکیلات فرقه ای رجوی بوده اند. سال 92 به ناگاه چرخشی 180 درجه ای  را از ایشان شاهد بودیم. مواضعی شدید و محکوم گرایانه علیه شخص مسعود رجوی و... که آن را درقالب گزارشی به اسم " گزارش 92 " و بیش از 100 صفحه منتشر نمودند.  
درابتدا موضوع پرادوکسی بیش به نظر نمی رسید ولی محتوای مطالب آقای مصداقی گویای این واقعیت بود که نگاه مغرضانه به جداشده های مجاهدین را کنار گذاشته و صحبت ها و درد ودلهای جدا شده های در دسترس را به خوبی شنیده اند و واقعیت ها چنان بر دل وضمیر ایشان تاثیر گذاشته است که رویه گذشته خویش را با نگاهی اجمالی به نقد کشیده وغبار تاثیرات فرقه گرایانه رجوی را از قلب و روح خود زدوده اند.
سازمان مجاهدین که واقعیتی جز فرافکنی و گرد و خاک در قبال به حق ترین سوالات نداشته و ندارد ، چنان عرصه را بر خود تنگ دید که نفهمید ،  نباید و نمی تواند زاندانی و هوادار و کادر سابق  خود را به وزارت اطلاعات نسبت دهد ، مجددا خبط کرد و به روال همیشه  او را شارژ شده از طرف نظام ایران خطاب کرد .
آقای ایرج مصداقی  سال 93 نیز گزارش به اسم " گزارش 93 " تنظیم و منتشر نمودند که در ابتدای آن ، شخص مسعود رجوی را با بیش از 250 سئوال خطاب قرار داده اند ، و به نوعی  ادعاها ، وعده و وعیدهای رجوی را که در این سالیان اعضای خود را با آنها سرگرم کرده و از آنها به بدترین شکل سوءاستفاده کرده است، را به  رخ او می کشد.
آقای ایرج مصداقی، که از زبان جداشده های مجاهدین نوشته است، مسعود رجوی را به جواب همه ادعای موهوم خود دعوت نموده است  .  
ذیلا ، سعی می کنیم قسمتهایی از این سئوالات را جهت اطلاع عموم درج نماییم . سئوالات روزانه اضافه میشود .

1- آیا مسعود رجوی وعده ی سرنگونی 6 ماهه درسال 60 داده بود ؟ آیا وی درسه دهه ی گذشته در مقاطع دیگر وعده ی سرنگونی داده است ؟ مجاهدین در دو دهه ی گذشته چند بار " فاز "  و " مرحله " و " دوران " و " فصل " سرنگونی و " ساعت سین " و " تعیین تکلیف نهایی " و... اعلام کرده اند ؟ فرماندهان ارتش آزادیبخش چند بار آمادگی خود را  برای حمله نهایی و سرنگونی رژیم اعلام کرده اند ؟ در حال حاضر مجاهدین مدعی " مرحله پایانی رژیم " هستند ، این مرحله چقدر طول می کشد ؟ ایا زمان بندی برای آن قائل شده اند ؟

2- آیا مسعود رجوی در" جمع بندی یکساله مقاومت" درسال 61 ، سرنگونی کوتاه مدت رژیم را یک تا سه ساله ، میان مدت را سه تا پنج ساله و طولانی مدت را بیش از 5 سال تحلیل نکرد ؟! بالاخره چی ...؟!

3- آیا مریم رجوی وعده نداد که سال 2000 آغاز دموکراسی در ایران خواهد بود ؟ آیا مسعود رجوی وعده نداده بود که خاتمی به دور دوم نمی رسد ؟ آیا مسعود رجوی از دهه 60 تا کنون بارها شرایط را با دوران صدارت چند هفته ای بختیار مقایسه نکرده است ؟ آیا مسعود و مریم رجوی سال 1392 را سال سرنگونی اعلام نکرده بود ؟

4- اگر این وعده ها محقق نشده ، آیا هیچگاه دلایل آن توضیح داده شد ؟ کی و کجا ؟ آیا در جوامع مترقی و پیشرفته وقتی وعده های رهبران سیاسی تحقق پیدا نمی کند آن ها مجبور به استعفا و کناره گیری نمی شوند ؟

5- حالا که مجاهدین از لیست تروریستی بیرون آمده اند و رژیم علاوه بر تحریم های « تسلیحاتی – نفتی » که مجاهدین خواستار آن بودند ، تحت شدیدترین تحریم های بانکی – بیمه ای و کشتیرانی و حمل و نقل و ... نیز قرار گرفته ، « راه بند » سرنگونی چیست ؟بیرون آمدن مجاهدین از لیست تروریستی چه گشایشی در امر مبارزه ایجاد کرد ؟ آیا مشکل اصلی در جلب حمایت مردم ایران نیست ؟

6- در شرایط کنونی که نام بسیاری از کاگزاران و مسئولان نظامی ، سیاسی و قضایی رژیم به خاطر درگیری در پروژه های اتمی و تسلیحاتی و نقض حقوق بشر در لیست تحریم های سازمان ملل ، اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته چه چیز « راه بند » سرنگونی است ؟ آیا غرب بایستی وظیفه ی سرنگونی رژیم ر نیز بر عهده بگیرد ؟ آیا خواهان حمله نظامی غرب برای سرنگونی رژیم هستید ؟ مجاهدین از چه طریق و با چه استراتژی می خواهند رژیم را سرنگونی کنند ؟

7- مسعود رجوی در مرداد 1360 به خبرنگار لوموند گفت : « من نیامدم در فرانسه بمانم و می خواهم هر چه زودتر به کشور بازگردم البته بعد تحقق بخشیدن به اهدافی که از این مسافرت داشته ام » این « مسافرت »کی به پایان می رسد ؟ چرا مسعود رجوی به جای بازگشت به ایران ، به عراق « مسافرت » کرد و سپس دوران « غیبت » را شروع کرد ؟

8- آیا رفتن مجاهدین به عراق در دوران جنگ با توجه به روحیات مردم ایران از نظر شما سیاست درستی بود ؟

9- آیا مجاهدین که گفته بودند حضور بیش از 3 سال در عراق به ضرر این سازمان تمام می شود حضور 30 ساله در عراق به نفع این سازمان و اعتبار آن تمام شده است ؟ مسئولان مجاهدین می گفتند پس از سقوط صدام حسین همه آنها نظرشان در خروج از عراق بود تنها مسعود رجوی با « درایت » و « تیزبینی » که دارد روی ماندن پافشاری کرد و آنها را به اشتباهشان واقف کرد . آیا شما با پافشاری مسعود رجوی بر ماندگاری مجاهدین در عراق موافق اید ؟

10- چرا مسعود رجوی که با وجود خطرات موجود بر ماندگاری در عراق پافشاری می کند بر روی ماندگاری در ایران پافشاری نکرد ؟چرا مسعود رجوی که حضور مجاهدین در عراق را سدی در مقابل بنیادگرایی می خواند خود و نیروهایش در ایران نماندند که سدی در مقابل بنیادگرایی در « ام القرا » ی ارتجاع باشند ؟

11- آیا شرایط بسته ی عراق و انزوای بین المللی این کشور از یک طرف و عدم تحقق وعده و وعیدهای مسعود رجوی و قادر نبودن وی به پاسخگویی باعث ایجاد زمینه برای تشدید روند اختناق در مجاهدین و سرکوب شدید نیروها نشد؟

12- آیا پروژه ای به « رفع ابهام » در سال 1373 زیر نظر و با هدایت مستقیم مسعود رجوی در عراق اجرا شده است ؟

13- آیا در پروژه « رفع ابهام » زندانیان سیاسی سابق مقاوم فرماندهان عملیاتهای مجاهدین در داخل کشور ، مجاهدین قدیم و با سابقه ، کسانی که در عملیاتهای مجاهدین بارها زخمی شدند اعضای خانوادههای شهدای مجاهدین به شکل غیر مترقبه بازداشت و به زندانهای مخفی « اشرف » افتادند ؟

14-  آیا واقعیت دارد که مجید معینی که در مجاهدین « آقا » خوانده می شود و در تبلیغات مجاهدین از وی به عنوان « قهرمان شکنجه » در زندانهای شاه یاد می شد در پروژه « رفع ابهام » به بند و زندان کشیده شد ؟ آیا ضرب و شتم او حقیقت دارد ؟ آیا پرت کردن او با چهره خونین به سلول حقیقت دارد ؟ آیا « انقلاب کردن » او در این پروژه و توسط « معجزه مریم » واقعیت دارد ؟

15- آیا مجاهدین حاضرند شفاف سازی کرده ، تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه « رفع ابهام » پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام کنند ؟

16- آیا حقیقت دارد که افراد را تحت شکنجه ، آزار و اذیت و یا با فریب و نیرنگ مجبور می کردند اعتراف کنند که « نفوذی » رژیم بوده و به مناسبات برگردند ؟ آیا برای اعتراف به « نفوذی بودن » هر کس نبایستی از تخیل خودش استفاده می کرد ؟ آیا اعتراف به « نفوذی بودند » کلید نجات محسوب نمی شد ؟

17- آیا شهادت قربانیان زندان های مجاهدین و شیوه های بازجویی از آنها در دوره های مختلف را خوانده اید؟

18- آیا مجاهدین حاضرند نام کلیه کسانی را که به عنوان « نفوذی » رژیم در پروژه « رفع ابهام » کشف شدند اعلام کرده و در مورد سرنوشت این افراد اطلاع رسانی کنند ؟ آیا مجاهدین حاضرند اسامی آنهایی را که به خاطر برخوردهای انسانی و دیدن روابط پاک و انقلابی حاکم بر این سازمان دچار تحول درونی شده و به جای خدمت به رژیم با تکیه بر « انقلاب مریم » به صفوف مجاهدین پیوسته اند اعلام کنند ؟

19- آیا مجاهدین حاضرند با قربانیان این پروژه که تعدادی شان در اروپا بسر می برند در یک بحث رو در رو شرکت کنند و مستنداتشان را دراختیار مردم قرار دهند ؟

20- چرا مسعود رجوی پس از آزادی افراد از زندان، شخصا با آنها دیدار و برایشان سخنرانی می کرد ؟ آیا این پروژه با هدایت شخص وی و به بهانه توطئه رژیم برای ترور وی اجرا نشد ؟ آیا نام این پروژه خود گویای ماهیت ضد حقوق بشری آن نیست ؟ آیا رهبری مجاهدین حاضر است با پذیرش مسئولیت این پروژه ضد انسانی از قربانیان آن پوزش خواهی کند ؟

منبع: انجمن نجات مرکز تهران
....................................
نوید رهایی
1393/05/20طبقه بندی: آرشیو 93،  تهران،  افشاگری،  نجات یافتگان، 
برچسب ها: گزارش 92، ایرج مصداقی، سئوالات ایرج مصداقی از مسعود رجوی،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

نوید رهایی روی موبایل

تصویر روز

مرصاد

 فرقه جنگ طلب مجاهدین

كردكشی

نوید رهایی


در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، بالاخص فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و تلگرام به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

لرستان
قربانیان ترور

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

شهید علی صیاد شیرازی

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

خودسوزی

جاسوسی

جاسوسی فرقه رجوی در فضای مجازی

سی خرداد 1360

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

آقای علی مرادی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

آقای ابراهیم خدابنده

 خانواده

خانم ثریا عبداللهی

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی