نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی
خبری، افشاگری، تحقیقی
در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی، به سرکردگی رژیم تروریستی امریکا و فرقه تروریستی رجوی؛ وب سایت "نوید رهایی" را با ارسال پیامک به دوستان و آشنایان خود معرفی كنید. مطالب، عكس و اخبار نوید رهایی را در شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها به اشتراك بگذارید، همچنین لینک کردن " نوید رهایی" را در سایت ها و وبلاگ خود و دوستانتان، در دستور کار قرار دهید. با تشکر - نوید رهایی ، ،

مرگ بر رژیم تروریستی آمریکا ، ، " تغییر نام "کاخ سفید" به "پایگاه تروریستی و ترویج تروریسم بین المللی " ، ، مرگ بر رژیم آمریکا ، ، Amerika ölümü ، ، Śmierć Ameryki ، ، Down with America ، ، Morte in America ، ، الموت لأمریكا ، ، Tod nach Amerika ، ، Vdekja në Amerikë ، ، Mort à Amérique ، ، مرگ بر رژیم آمریکا

... آخرین نیروهای امریکایی درحال ترک عراق وتحویل پایگاه های خود به ارتش آنکشور هستند پایگاه بزرگ " البلد " تخلیه وپایگاه های " النصر و الاسد " درحال تخلیه وواگذاری هستند ودولت امریکا برآنست که قبل از ترک کامل عراق مسئله جمع آوری اشرف راهم به سرانجام رسانده این غده چرکین را از بدنه کشورعراق خارج کند _ بنابراین نیروهای امریکایی تحت فرمان ارتش ودولت عراق برآنند که دراین مهلت های اندک بجامانده ارتش عراق رابستن این اردوگاه تروریستی یاری نمایند . به نظرمی رسد دریک ماه پیش رو شاهد جمع شدن این اسارتگاه باشیم و اگر طی یک تا دوهفته پیش را تلاش هایی مارتین کوپلر نیز باشکست کامل مواجه گردد راه دیگری به جز استفاده از نیروی های پلیس ونظامیان جهت رفع این معضل برای دولت عراق باقی نمانده است ...

                      

 

تنها 43 روزه به افتتاح شهربازی مردم استان دیالی درمحل سابق اردوگاه عراق جدید ( اشرف ) باقی مانده است...

آیا دولت عراق طی چند هفته آینده مجبور به استفاده از زور برای تخلیه و وتعطیلی اسارتگاه اشرف خواهد گردید؟

گرچه همه مدافعان حقوق بشر همچنان به حل مسالمت آمیز جابجایی و اخراج اعضای فرقه رجوی از عراق امید دارند ولی باتوجه به گذرشتابان روزهای بجامنده تا حل این معضل طبق تصمیم دولت عراق ( چند هفته آینده ) شواهد وقرائنی وجود دارند که این خوشبینی را تاحدود ی به یاس مبدل نموده است ..

گرچه تلاش هایی طی شش ماهه اخیر دراین مورد انجام گرفته ولی این کوشش ها بعلت گردنکشی سران فرقه تاکنون به نتایج ملموسی به همراه نداشته است_ این تلاش ها عبارتند از

یکم _ شکست گفتگوهای هفت باره لورنس جی باتلر دیپلومات امریکایی با سران این فرقه تروریستی

لورنس جی باتلر دیپلمات برجسته امریکایی از طرف دولت آن کشور هفت بار باسران این فرقه درمورد چگونگی جمع شدن این اسارتگاه گفتگوی بی نتیجه داشته است _ درخواست های باتلر که با توجه به احترام به حاکمیت دولت عراق وتصمیات آن کشور بوده شامل _ انحلال تشکیلات فرقه ای تروریستی _ جدایی افراد _ تقاضای پناهندگی انفرادی افراد ودرنتیجه جابجایی متقاضیان پناندگی دراردوگاه های جدید درخواست پناهندگی درآن کشور تا رسیدگی به پروسه این درخواست ها توسط کمیساریای سازمان ملل بوده است.

دوم _ تلاش کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان

تلاش این کمیساریا جهت متقاعد کردن سران گروه جهت انحلال تشکیلات وو دوری گزینی از خشونت جهت رفع موانع پروسه تقاضای پناهندگی نیز به علت مخالفت و پافشاری سران فرقه جهت کشیدن پای سازمان ملل به اردوگاه عراق جدید باشکست مواجه گردیده است _ کمیساریای سازمان ملل رسما اعلام نمود که مصاحبه بااین افراد باید دومحلی امن وبیطرف انجام گیرد.

سوم_ شکست تلاش های نماینده کاترین اشتون ( ژان دورویت )

گرچه از تلاش های نماینده کاترین اشتون تاکنون گزارشی منتشر نشده ولیکن با توجه به مخالفت اقای هوشیار زیباری جهت تعین چنین نماینده ای ازطرف اشتون بنظر می رسد ژان دورویت تنها به گفتگو با سران اینفرقه دراروپا بسنده کرده وطبعا دراین راه نیز تاکنون موفقیتی به دست نیاورده باشد....

چهارم _ تلاش نماینده همیاری سازمان ملل ماتین کوپلر

تلاش مارتین کوپلر مسئول همیاری سازمان ملل درعراق شاید آخرین تلاش دراین مورد باشد _ ایشان دوهفته پیش درجلسه ای دردفتر نخست وزیر اقای نورالمالکی درحضور نمایندگان کشورهای اروپایی اعلام کرد که دراین راه کوشش خواهد کرد _ کوپلر دراین سخنرانی به دونکته مهم اشاره کرد اول احترام به حاکمیت وتصمیمات دولت عراق بر خاک جهت حل این معضل ودوم تاکید براین نکته که " هرکس درهرکشوری زندگی می کند باید به قوانین آن احترام گذاشته وگردن نهد "_ معنای چنین سخنانی اینست که هرگونه تصمیمی درمورد جمع آوری این اردوگاه باید مورد موافقت دولت عراق قرارگیرد ودیگراینکه سران اینفرقه باید دست از تبلیغات خصمانه وگردنکشی درمقابل دولت عراق برداشته وبه قوانین این کشور احترام بگذارند _ کوپلر قول داد تلاش کند تا قبل از پایان یافتن مهلت دولت عراق این معضل رابه سرانجام برساند.

بهرصورت هم اکنون دوهفته از سخنان نامبرد سپری شده ودراین مدت گفتگوهای پنهان کوپلر با سران فرقه ومسئولین دولت عراق درجریان بوده است _ گرچه تاکنون گزارشی ازاین تلاش ها منتشرنشده است ولیکن از آنجایی که سران فرقه همچنان بردرخواست های غیرقانونی وغیرحقوقی خود پافشاری وآنها راتکرار می کنند به نظر نمی رسد دراین راه نیز گشایشی ایجاد شده باشد........

استفاده آخرین گزینه دولت وارتش عراق جهت پایان دادن به گردنکشی وگروگان گیری سران فرقه تروریستی رجوی

دولت عراق از سه سال پیش اعلام کرده است که این اردوگاه بجامانده از دوران صدام را تعطیل خواهد کرد ودرهمین راستا درکناردرخواست ازجامعه جهانی برای رفع این معضل به سران واعضای این فرقه هشدار داده است که دوگزینه بیشتر پیش روی خود ندارند _ یا بازگشت دواوطلبانه به ایران ویا تقاضای پناهندگی ازکمیساریای سازمان ملل جهت انتقال واسکان دردیگرکشورها ودرنتیجه درکشورعراق آنها جایی ندارند وباید خاک آنکشور راترک نمایند

متاسفانه سران این فرقه که از 5 سال هماغوشی ایدئولوژیک وجاسوسی وخبر چینی و انتشار اخبار وگزارشات دروغ به آنها سرمست بودند فکر می کردند با آویزان شدن به گردن امریکا وواکس زدن پوتین آنها می توانند از حمایت وپشتیبانی همیشگی آنها برخوردار گردند! _ غافل ازاینکه امریکایی ها از آنها بعنوان جاسوس های یکبار مصرف استفاده کرده وسپس آنها رابه زباله دانی خواهند انداخت _ دستور سرکرده این گروه جهت مقابله و گردنگشی ودرگیری با دولت وارتش عراق درتاریخ مرداد 88 وفروردین 90 بهمین خیال های واهی دخالت نیروهای امریکایی صورت گرفت ! واین درحالی بود که نیروهای امریکایی از سال 2009 برپایه قرارداد امنیتی خود با دولت عراق تحت نظر وزیر فرمان ارتش عراق قرارداشتند و به هیچ نحو نمی توانستند دراین گونه ماجراجویی های فرقه رجوی وارد شوند _ بنابراداعای دستگاه های تبلیغی این گروه وخاطرات از اشرف گریختگان درهردودرگیری امریکایی ها درصحنه حاضربودند وعکس وفیلم تهیه می کردند .

جمع نمودن بساط شیادی فرقه تروریستی رجوی توسط دولت وارتش عراق درسه مرحله

درمرحله اول

درسل 1388 دولت عراق تصمیم گرفت به خودمختاری این اردوگاه تروریستی پایان داده و دراین قرارگاه درراستای اعمال حاکمیت خود پاسگاه پلیس دایر نماید _ واکنش ها وخود زنی های اسیران بی مغذ فرقه رجوی نتوانست مانع این انجام این عمل قانونی دولت وارتش عراق گردد و درنهایت دولت عراق موفق به ایجاد پایگاه پلیس دراین اردوگاه گردید.

درمرحله دوم

درفروردین 1390 ارتش عراق درراستای اجرای احکام دادگاه های عراق مبنی بربازپس دهی زمین های اشغالشده کشاورزان عراقی از سران آین فرقه خواست شمال قرارگاه را ترک نمایند و لی فرقه رجوی بااین درخواست نیز مئافقت نکرد واین زمین هارا هدایای صدام معدوم به خود خوانده وادعای مالکیت نمود ! دراین جابود که ارتش عراق مجبورشد برای بازپس گیری این زمین ها از نیروی پلیس استفاده نماید که درنتیجه علاوه براین زمین های اشغالشده بخشی از این قرارگاه تروریستی یعنی نمایشگاه شیادی فرقه ( گورستان قرارگاه ) را نیز تصرف نمود که کاری بود بسیار لازم وسازنده _ یکی بهانه هایی که همیشه سران این فرقه درگفتگوهای خود باعراقی ها جهت ترک اردوگاه روی میز می گذاشتند این بود که " شهیدان ماچه می شوند؟ اینها سرمایه های ماهستند! "

ارتش عراق با به تصرف درآوردن این دکان شیادی فرقه رجوی ( گورستان تروریست ها ) این حربه شیادی رااز چنگ سران فرقه خارج کردند _ ارتش عراق درجستجو وتحقیق خود دراین قبرستان مدارک وشواهد بسیاری ازجمله اسلحه و مهمات و بنای یادبود تروریست های عراقی مزدور رجوی ( دولت اسلامی عراق ! ) را بدست آورد ... مدارک بسیار مهمی که نشان می دهند که فرقه رجوی علیرغم خلع سلاح شدن همچنان مجهز به سلاح های انفرادی بوده و تعدادی از افرادی که دراین دودرگیری کشته شدند بوسیله تک تیراندازان این فرقه جهت خونین نمودن صحنه به قتل رسیده اند....

این دو درگیری علیرغم تبلیفات دروغین این فرقه نه تنها سودی برای این گروه دربرنداشت بلکه دولت عراق با ارائه مستندات به دولت های های اروپایی وسازمانهای بین المللی ثابت کرد که این گروه دربسیاری از عملیات تروریستی درعراق طی این هشت سال به نوعی شرکت داشته است......

تدارک دولت وارتش عراق برای اجری مرحله سوم _ جهت اشغال کامل اشرف وآزادی گروگانها

با توجه به اینکه کلیه راه های گفتگو جهت حل مسالمت آمیز جمع آوری اسارتگاه اشرف بخاطر کردنکشی سران این فرقه با موفقیت همراه نبوده و همچنین با اشاره به این نکته که دولت عراق تحت فشارهای مواجب بگیران رنگارنگ این فرقه قرارنگرفته و مصصم است این اردوگاه را طی چند هفته پیش رو تعطیل نماید _ بنابراین به نظر می رسد تنها راه حل باقی مانده تسخیرکامل این اردوگاه توسط ارتش عراق وآزاد سازی گروگان های فرقه رجوی باشد..

نقش امریکایی ها درحل این مشکل دولت عراق

آخرین نیروهای امریکایی درحال ترک عراق وتحویل پایگاه های خود به ارتش آنکشور هستند پایگاه بزرگ " البلد " تخلیه وپایگاه های " النصر و الاسد " درحال تخلیه وواگذاری هستند ودولت امریکا برآنست که قبل از ترک کامل عراق مسئله جمع آوری اشرف راهم به سرانجام رسانده این غده چرکین را از بدنه کشورعراق خارج کند _ بنابراین نیروهای امریکایی تحت فرمان ارتش ودولت عراق برآنند که دراین مهلت های اندک بجامانده ارتش عراق رابستن این اردوگاه تروریستی یاری نمایند .

به نظرمی رسد دریک ماه پیش رو شاهد جمع شدن این اسارتگاه باشیم و اگر طی یک تا دوهفته پیش را تلاش هایی مارتین کوپلر نیز باشکست کامل مواجه گردد راه دیگری به جز استفاده از نیروی های پلیس ونظامیان جهت رفع این معضل برای دولت عراق باقی نمانده است.......

مشکل اساسی وموانع حل مسالمت آمیز این مشکل درکجاست ؟

حقیقت آنست که سران فرقه رجوی مجبور به گردن نهادن به تصمیم دولت عراق وترک این اردوگاه هستند چراکه هم امریکایی ها ازطریق لورنس باتلر وهم مسئولین کمیساریا و یونامی دراین مورد قبلا به سران فرقه هشدار داده اند

ولی مسئله ایکه سران این گروه برآن همچنان برآن پای می فشارند خارج کردن سران ترور وشکنجه گران وبازجویان به همراه دیگران می باشد _ درحقیقت سران این فرقه 3100 نفر را به گروگان گرفته اند تا تعداد صد نفرتروریست خطرناک راهم که تحت تعقیب دولت های عراق وایران وپلیس بین المللی قراردارند را از دستگیری وپیگرد قانونی برهانند....

چنین درخواستی از طرف سران اینگروه درحقیقت مانع اساسی درراه هرگونه تلاش ها جهت حل مسالمت آمیز این مشکل محسوب می گردد _ بنابراین بنظر نمی رسد گفتگوهای پنهانی مارتین کوپلرهم درراه متقائد کردن سران گروه با نوفقیت توام باشد ودرنتیجه شانس موفقیت این تلاش ها بسیار اندک است.

نگاه انسانی دولت عراق به جمع اوری اسارتگاه اشرف

دولت عراق طی هشت سال اخیر بویژه سه سال گذشته نشان داده است که خواهان حل مسالمت آمیز جمع اوری این اردوگاه بجا مانده از دوران صدام با رعایت حقوق انسانی افراد مستقردرآن بوده ودراین راه از هیچگونه گذشت ومداراگری دریغ نکرده است ...

باید از دولت عراق سپاسگزار بود چراکه هیچ دولتی را درجهان پیدا نمی کنید که همانند دولت عراق وجود یک گروه خطرناک سازمان یافته را که دستش تابازو بخون مردم خود وکشورهای همسایه را حتی یک هفته درکشورخود تحمل کند _ گروه قانون گریزی که حاضرنیست به قوانین کشوری که دران زندگی غیرقانونی می کند احترام گذاشته وبا دولت منتجب مردم آنکشورآن همکاری کند _ تمامی موضع گیری های خصمانه این گروه طی هشت سال اخیر علیه دولت عراق مستتد وموجود است واین اسناد خود به تنهایی می توانند دردادگاه ها جهت محاکمه سران اینفرقه مورد استناد قرارگیرند ضمن اینکه دولت عراق مدارک وشواهد بسیاری دراختیار دارد که سران این گروه درعملیات تروریستی در آنکشور نقش وسهم داشته اند.

بنابراین این حق دولت عراق است که درصورت پافشاری سران اینفرقه جهت اعمال حق حاکمیت خود براین قطعه خود مختار همه گزینه ها ازجمله بکارگیری از قوه قهریه را نیر آماده اجرا داشته باشد _ هم اکنون دولت امریکا _ سازمان ملل _ کمیساریای پناهندگان _ صلیب سرخ وسازمان های مستقل حقوق بشر همگی از آنچه پیرامون این تحول گذشته ومی گذرد کاملا آگاه هستند _ بنابراین همانگونه که لورنس باتلر وفعالان حقوق بشر واعضای سابق این گروه هشدار داده اند مسئولیت هرگونه آسیب رسانی احتمالی به جان اسیران اشرف درهنگام جمع کردن این اسارتگاه مستقیما به عهده سران این گروه خواهد بود................

سحر نزدیک است....

سحر آزادی اسیران ذهنی _ فیزیکی احساسی سه هزار زندانی قلعه مخوف اشرف _ هستی باختگانی که بیش از دودهه از اسارتشان دراین قطعه جدا از تمدن بشری سخت ترین سرکوبگری ها را تحمل کرده اند _ انسان های فریب خورده ای که هستی ووجودشان شان تحت لوای " مبارزه برای آزادی ! " به یغما رفته است...............

قلعه مخوف اشرف تعطیل واسیران این قلعه رها گشته وبه آغوش خانواده های خود وجامعه متمدن بشری باز خواهند گشت وسران جنایتکار وگروگان گیر ها نیز تحت پیگرد قرارگرفته و بیش از این رسوا خواهند گردید که این رسم تاریخ است

الف .مینو سپهر نویسنده _ پژوهشگر و تلاشگر حقوق بشر و زنان 2011/11/18
طبقه بندی: الف مینو سپهر،  اخراج مجاهدین از عراق ،  آمریکا ، فرقه مجاهدین،  سران فرقه رجوی،  پارلمان عراق،  اشرف، لیبرتی، پایگاه تروریستی مریم، كمپ آلبانی،  نجات یافتگان، 
برچسب ها: گردنكشی، گروگانها، عراق، سران، فرقه، تروریست،
ارسال توسط نوید رهایی
آخرین عناوین

تصویر روز

مرصاد

نوید رهایی


لرستان
قربانیان ترور

شهید قاسم سلیمانی

شهید علی صیاد شیرازی

شهید احمدی روشن، دانشمند هسته ای

شهید داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته ای

 - شهیده فاطمه طالقانی؛ عزیزم به کدامین گناه در آتش دشمنان خدا و خلق سوختی؟

برگزیده
صفحات جانبی
برگزیده
افشاگری

نقض حقوق اعضا

خودسوزی

آلبانی ، تیرانا

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی راند

از احمد رازانی تا نورمحمد بیرانوند

حقوق بشر

جداشدگان

 آقای بهزاد علیشاهی

آقای نادر نادری

خانم آن سینگلتون

 آقای محمد حسین سبحانی

آقای علی اكبر راستگو

خانم بتول سلطانی

 آقای محمد رزاقی

 آقای عبد الكریم ابراهیمی

زنان

 خانواده

فرقه رجوی

شورای تروریستی رجوی

نشریات
اخبار
آرشیو مطالب
نوید رهایی نوید رهایی