نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی نوید رهایی tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com 2018-04-23T19:06:24+01:00 mihanblog.com ادوارد 2018-04-21T21:09:12+01:00 2018-04-21T21:09:12+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7394 نوید رهایی تولید و نمایش فیلم مستند ادوارد در ایران ادواد
تولید و نمایش فیلم مستند ادوارد در ایران
]]>
فرار از پایگاه تروریستی فرقه رجوی (اشرف 3 - آلبانی) 2018-04-12T11:37:40+01:00 2018-04-12T11:37:40+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7393 نوید رهایی تردد ممنوع در اسارتگاه رجوی  و باز هم فرار فرار از لیبرتی

تردد ممنوع در اسارتگاه رجوی
 و
باز هم فرار

]]>
خاطرات بهمن اعظمی ، 19 فروردین 2018-04-07T19:32:32+01:00 2018-04-07T19:32:32+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7392 نوید رهایی بمانید و جان بدهید تا ما در امان باشیم ...
بمانید و جان بدهید تا ما در امان باشیم ...
]]>
نامه ادوارد ترمادو به نعمت نظری 2018-04-05T03:45:58+01:00 2018-04-05T03:45:58+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7391 نوید رهایی آیا فکر این را می کردیم که ارتش رجوی در خدمت صدام جنایتکار باشد؟ آیا فکر این را می کردیم که

 ارتش رجوی در خدمت صدام جنایتکار باشد؟
]]>
تصویر روز (فروردین 97 ) 2018-04-02T17:22:58+01:00 2018-04-02T17:22:58+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7390 نوید رهایی نوید رهایی
]]>
پلیس آلبانی : از افراد تهدید شده به مرگ باید حمایت به عمل آید. 2018-04-01T08:45:08+01:00 2018-04-01T08:45:08+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7389 نوید رهایی افرادی که تصمیم به ترک این گروه گرفته و مخالف ترور هستند از جانب فرقه رجوی تهدید به قتل شده اند. افرادی که تصمیم به ترک این گروه گرفته و مخالف ترور هستند از جانب فرقه رجوی تهدید به قتل شده اند. ]]> جان بولتون، از حامیان اجاره ای فرقه تروریستی رجوی 2018-03-26T03:30:23+01:00 2018-03-26T03:30:23+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7388 نوید رهایی یک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا گفت که مشاور امنیت ملی جدید این کشور از گروهک منافقین برای تلاش جهت تغییر نظام ایران پول دریافت کرده است. جان بولتون، از حامیان اجاره ای فرقه تروریستی رجوی
یک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا گفت که مشاور امنیت ملی جدید این کشور از گروهک منافقین برای تلاش جهت تغییر نظام ایران پول دریافت کرده است.
]]>
لحظه تحویل سال نو در زندان رجوی 2018-03-21T05:34:02+01:00 2018-03-21T05:34:02+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7387 نوید رهایی به روزهای عید نزدیك شده بودیم . ولی ما همچنان در سلول انفرادی و در ترس و اضطراب از اعدام یا زندان ابوغریب به سر می بردیم . شب تحویل سال نو فرا رسید، به دلیل تعداد زیاد نفرات و كمبود دستشویی، تمام لحظات سال تحویل را در صف طویل انتظار دستشویی به سر بردیم. در صف انتظار ایستاده بودم و ... به روزهای عید نزدیك شده بودیم . ولی ما همچنان در سلول انفرادی و در ترس و اضطراب از اعدام یا زندان ابوغریب به سر می بردیم . شب تحویل سال نو فرا رسید، به دلیل تعداد زیاد نفرات و كمبود دستشویی، تمام لحظات سال تحویل را در صف طویل انتظار دستشویی به سر بردیم. در صف انتظار ایستاده بودم و ... ]]> سال نو مبارک 2018-03-20T17:38:02+01:00 2018-03-20T17:38:02+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7386 نوید رهایی ای دگرگون كننده قلبها و دیدگان، ای پدید آورنده شب و روز، ای تغییردهنده حال و شرایط ، وضعیت ما را به بهترین صورت تغییر ده .سال نو مبارک نوید رهایی

ای دگرگون كننده قلبها و دیدگان، ای پدید آورنده شب و روز، ای تغییردهنده حال و شرایط ، وضعیت ما را به بهترین صورت تغییر ده .

سال نو مبارک
]]>
چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی؟ 2018-03-12T20:56:29+01:00 2018-03-12T20:56:29+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7385 نوید رهایی شادمانی و خوشحالی لحظه ای را فدای یک عمر تاسف نکنیم . شادمانی و خوشحالی لحظه ای را فدای یک عمر تاسف نکنیم .
]]>
حمایت سیستماتیک فرانسه از فرقه تروریستی رجوی 2018-03-08T20:39:04+01:00 2018-03-08T20:39:04+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7384 نوید رهایی کارنامه سیاه فرانسه درباره ایران کارنامه سیاه فرانسه درباره ایران ]]> چامسکی : راهبرد نظامی آمریکا در مسیر نابود کردن جهان است 2018-03-06T05:40:49+01:00 2018-03-06T05:40:49+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7383 نوید رهایی تحلیلگر و زبانشناس بزرگ جهان در سخنانی دولت آمریکا را به اتخاذ رویکرد نظامی‌گری جهت نابودی جهان و نگاه نادرست به تغییرات اقلیمی متهم کرد. تحلیلگر و زبانشناس بزرگ جهان در سخنانی دولت آمریکا را به اتخاذ رویکرد نظامی‌گری جهت نابودی جهان و نگاه نادرست به تغییرات اقلیمی متهم کرد.

]]>
رایزنی ۲ نماینده کنگره آمریکا با سرکرده منافقین برای همکاری علیه ایران 2018-02-28T20:34:46+01:00 2018-02-28T20:34:46+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7382 نوید رهایی دو نماینده کنگره آمریکا که روابط نزدیکی با منافقین دارند، در دیدار با سرکرده این گروهک از لزوم همکاری مشترک برای مقابله با ایران صحبت کردند. رایزنی ۲ نماینده کنگره آمریکا با سرکرده منافقین برای همکاری علیه ایران

دو نماینده کنگره آمریکا که روابط نزدیکی با منافقین دارند، در دیدار با سرکرده این گروهک از لزوم همکاری مشترک برای مقابله با ایران صحبت کردند.
]]>
خاطرات سیف الله سیفی 2018-02-24T20:45:37+01:00 2018-02-24T20:45:37+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7381 نوید رهایی بازداشت و زندانی کردن سیف الله سیفی در قرارگاه کوت ( العماره ) سال ۱۳۷۶ خاطرات سیف الله سیفی

بازداشت و زندانی کردن 
سیف الله سیفی در قرارگاه کوت ( العماره ) سال ۱۳۷۶
]]>
فرار زهرا سادات میرباقری از زندان اشرف ( بهمن ماه ۱۳۸۹ ) 2018-02-20T09:52:26+01:00 2018-02-20T09:52:26+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7379 نوید رهایی زهرا، یا امروز پیروز می شوی و فرار می کنی یا کشته می شوی و هرگز زنده به قرارگاه باز نمی گردی! فرار زهرا سادات میرباقری از زندان اشرف ( بهمن ماه ۱۳۸۹ )

زهرا، یا امروز پیروز می شوی و فرار می کنی یا کشته می شوی و هرگز زنده به قرارگاه باز نمی گردی!
]]>
مجیز گویی مریم رجوی برای آل سعود 2018-02-17T20:18:32+01:00 2018-02-17T20:18:32+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7377 نوید رهایی اذعان به نقش منافقین در آشوبها مجیز گویی مریم رجوی برای آل سعود

اذعان به نقش منافقین در آشوبها
]]>
درد دل شمس الله نوری پدر حمید رضا نوری 2018-02-08T04:00:31+01:00 2018-02-08T04:00:31+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7376 نوید رهایی دردم را به چه کسی بگویم ؟ ! شمس ا… نوری ، پدر حمید رضا نوری

دردم را به چه کسی بگویم ؟ !

]]>
قربانیان خودکامگی مسعود رجوی 2018-02-08T03:44:04+01:00 2018-02-08T03:44:04+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7375 نوید رهایی رجوی با به کشته دادن اشرف و موسی دو مهره کلیدی سازمان و بعد خلع رده و کشتن جانشین موسی ،راه رهبری مطلق خود درسازمان را هموارکرد ... رجوی با به کشته دادن اشرف و موسی دو مهره کلیدی سازمان و بعد خلع رده و کشتن جانشین موسی ،راه رهبری مطلق خود درسازمان را هموارکرد ... ]]> انقلابی دیروز و عامل امپریالیسم امروز 2018-02-04T20:45:47+01:00 2018-02-04T20:45:47+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7373 نوید رهایی فرقه تروریستی رجوی؛ گروه انقلابی دیروز و عامل امپریالیسم امروز فرقه تروریستی رجوی؛

 گروه انقلابی دیروز و عامل امپریالیسم امروز
]]>
اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال۷۳ در زندانهای رجوی درقرارگاه اشرف 2018-01-31T20:22:58+01:00 2018-01-31T20:22:58+01:00 tag:http://nasimerahaee.mihanblog.com/post/7372 نوید رهایی اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال۷۳ در زندانهای رجوی در قرارگاه اشرف. نزدیک به ۳۰۰ عکس از زندانیان. بیش از۱۰۰ تن بطور وحشیانه ایی شکنجه شده اند. ۷ تن زیرشکنجه ها کشته یا سربه نیست شدند. بیش از۲۰تن یا خودکشی کرده و یا در عملیات … اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال۷۳ در زندانهای رجوی در قرارگاه اشرف. نزدیک به ۳۰۰ عکس از زندانیان. بیش از۱۰۰ تن بطور وحشیانه ایی شکنجه شده اند. ۷ تن زیرشکنجه ها کشته یا سربه نیست شدند. بیش از۲۰تن یا خودکشی کرده و یا در عملیات … ]]>